Teksty Magisterium

 numeracja stron

 nieporozumienie
 błąd
 dwuznaczność
 niejasność


poprzednia  


Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna