Teksty Magisterium

 powrót
Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Dekret kard. Giovanniego Saldarini,

 

arcybiskupa Turynu

 

O Neokatechumenacie


Publikujemy w całości tekst dekretu /17.05.1995 r./ kardynała Saldarini, ogłoszonego pod tytułem: “Droga Neokatechumenalna. Zarządzenia dotyczące pewnych aspektów jej działalności w Archidiecezji Turyńskiej”.

UWZGLĘDNIAJ¥C FAKT, że od szeregu lat obecna jest w Archidiecezji, z korzystnymi wynikami dla życia chrześcijańskiego, Droga Neokatechumenalna;

MAJ¥C W PAMIĘCI sygnały pewnych trudności powstających w niektórych dziedzinach pracy tejże Drogi – napotkanych także przeze mnie w czasie wizytacji pasterskich – które wszakże nie przesłaniają istotnych jej wartości;

ZAKŁADAJ¥C, że wszyscy są doskonale świadomi następujących fundamentalnych zasad:

- podstawowe wytyczne duszpasterstwa diecezjalnego powinny być przyjęte i przyswojone przez wszystkich wiernych, również przez tych, którzy należą do stowarzyszeń ruchów i grup;

- każdy kapłan, nawet jeśli jest członkiem jakiejś Rodziny zakonnej, należy do jedynego prezbiterium diecezjalnego i stąd powinien się czuć zobowiązanym do promowania zarządzeń pasterskich wydawanych przez Biskupa dla Kościoła lokalnego;

- wielość charyzmatów jest darem Ducha dla budowania jedności Kościoła pod przewodnictwem Biskupa;

- każdy kapłan powinien czuć się posłanym do całego Ludu Bożego bez ograniczających zawłaszczeń przez jakąś poszczególną grupę;

CELEM pozytywnego przezwyciężenia trudności dotąd wynikłych i w oczekiwaniu, że wyższa Władza ogłosi ewentualne zarządzenia co do usytuowania Drogi Neokatechumenalnej w Kościołach lokalnych;

PO WYSŁUCHANIU ZDANIA NAJBLIŻSZYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW POSTANAWIAMY, ŻE:

1/ Różne grupy Drogi Neokatechumenalnej, obecne w tej samej parafii, w wigilie niedzieli i świąt nakazanych mają dołączać się do jedynego zebrania liturgicznego dla świątecznego celebrowania Eucharystii w dni Pańskie;

2/ Projektowanie ewentualnych misji parafialnych ze strony grup Drogi Neokatechumenalnej musi być uprzednio uzgodnione z Wikariuszem Generalnym odpowiedzialnym za dany region.Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna