zobacz

 Asystent Posła Filipa Adwenta

 Nieznani i znani sprawcy
 W obronie czci do Najświętszego Sakramentu przeciwko Komunii Świętej do ręki
 Tradycja polska - wyzwanie na przyszłość - Odczyt wygłoszony podczas I Dni Społecznych Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej

 Antykościół w natarciu

 Liberalne minimum
 Uwagi do dyskusji o książce ks. Zofolliego na temat katechez neokatechumenalnych Kiko

 

Galeria zdjęć

 


Wybory`97

 Dlaczego kandyduję - Ulotka wyborcza z wyborów do senatu w 1997 roku
 Obudzić śpiącego olbrzyma - Rozmowa z Marcinem Dybowskim - katolickim kandydatem w wyborach do Senatu z województwa warszawskiego
 Kandydat polskiego ciemnogrodu

Wydawnictwo


 

Marcin Dybowski

 

żonaty, ojciec czworga dzieci. Zamieszkały w Komorowie pod Warszawą. Urodzony 10.01.1962 r.

Wydawca i polityk konserwatywny, redaktor naczelny Pisma Konserwatystów Antyk.

Od 1976 roku uczestnik Ruchu Oazowego "Światło i Życie" ks. Blachnickiego. Od 1977 roku czynnie związany z opozycją antykomunistyczną ROPCiO i grupą "Głos-u". W 1979 roku wstępuje do KPN, lecz opuszcza partię zrażony nieodpowiedzialnością Leszka Moczulskiego. Za działalność niepodległościową usunięty ze szkół warszawskich. Próbę założenia niezależnego pisma uczniowskiego, łączącego młodzież z warszawskich i krakowskich szkół średnich, uniemożliwiają rewizje i aresztowania. Maturę i szkołę średnią kończy w Krakowie u Ojców Pijarów w pamiętnym 1980 roku.

Od początku powstania NSZZ "Solidarność" wspomaga działalność antykomunistyczną tego ruchu, wiążąc się ze środowiskami przeciwdziałającymi zawładnięciem "Solidarności" przez korowską lewicę laicką. W 1981 roku zdaje na Katolicki Uniwersytet Lubelski, na historię. Wybrany do władz Niezależnego Zrzeszenia Studentów KUL. Jako członek Komitetu Strajkowego KUL, organizuje solidarnościowy strajk studencki na jesieni 1981 roku. Po 13 grudnia ukrywa się wraz z Krajową Komisją Koordynacyjna NZS, organizując jej schronienie postuluje podjęcie przez nią energicznych działań. W tym czasie angażuje się w między innymi w druk i kolportaż prawicowych WIaDOMOŚCI, dla zrównoważenia wpływów lewicowego "Tygodnika Mazowsze". Po wznowieniu wykładów na KUL wraca do Lublina. Tym razem nie wchodząc do podziemnych struktur "Solidarności", organizuje w Lublinie konspirację niepodległościową i antykomunistyczna poprzez prace redakcyjną i wydawniczą (min. pismo NZS-u "Emisariusz") oraz poprzez liczne akcje oporu społecznego. W 1984 roku wstępuje wraz ze swoimi przyjaciółmi do partii LDP"Niepodległość", organizacji, która nie ograniczała się do spraw związkowych i nie prowadziła ugodowej polityki wobec komunistów. W swym konkretnym programie LDP"N" łączyła hasła niepodległości i antykomunistyczne proponując odrzucenie przez naród kompromisu z PZPR wraz z niereformowalnym ustrojem socjalistycznym. Jest redaktorem naczelnym "Gazety Politycznej". Od 1985 roku w lubelskiej Radzie Politycznej LDP "N". Od 1986 Szef Oddziału Lubelskiego tej partii i redaktor naczelny "Pisma Konserwatystów ANTYK", które powstało na bazie wcześniejszej "Gazety Politycznej". W ramach Wydawnictwa Antyk wydaje min, pismo "ABC-Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne", poświęcone krajom Europy Środkowo-Wschodniej". Aresztowania w kolejnych oddziałach LDP"N", w Poznaniu, Krakowie i Warszawie, zmuszają do rozluźnienia więzów organizacyjnych by nie dopuścić do dekonspiracji siatki ANTYK-u. Kierując Antykiem, już jako organizacją samodzielna o wyraźnym konserwatywnym obliczu, w dalszym ciągu rozszerza jej działalność poprzez cykle wydawnicze "Biblioteka Konserwatysty" i "Biblioteka Antyku". Wspiera porozumienie z pro polskimi i antymoskiewskimi nurtami opozycji ukraińskiej, wspierając w Polsce te grupy i wydając w języku ukraińskim ich publikacje podziemne, przerzucane później na teren Ukrainy.

W okresie "okrągłego stołu" i układów w Magdalence, poprzez liczne artykuły i książki Wydawnictwa Antyk, otwarcie występuje przeciwko nachalnie ugodowej polityce koncesjonowanej opozycji "solidarnościowej" lewicy. Jako przedsiębiorca bez nomenklaturowych powiązań na własnej skórze doświadcza fałszywości planu Balcerowicza, będą od początku jego zdecydowanym przeciwnikiem. Antypolskiej i prokomunistycznej polityce rządzącej lewicy przeciwstawia się kolejnymi publikacjami ujawniającymi orwellowską rzeczywistość PRL-bis m.in.

  • książka o aferze Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego
    "Via Bank i Fozz",
  • jedyna książka o potrzebie dekomunizacji i lustracji
    "W uścisku tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy".

W wyborach 1997 roku do Senatu RP zdobył 116 847 głosów w Warszawie i wojewodztwie. [tu przycisk na wybory do Senatu RP w 1997] Po wyborach, w opublikowanych w prasie podziękowaniach napisał: Dziękuję wszystkim, którzy zademonstrowali swoje przywiązanie do tradycji naszych ojców. Musimy teraz razem przeciwstawić się nowemu planowi Balcerowicza, nowej fali rabunku finansów Polski,nowej grubej kresce, złodziejskiej prywatyzacji-bis, nowej konstytucji, nowemu okrągłemu stołowi. Nie chcemy Europy z Maastricht - z narzuconym przez Brukselę, nieodwracalnym socjalizmem, chcemy wejść do NATO, ale nie jako sowiecki koń trojański.

Oprócz działań politycznych, jako zasadniczy cel uważa prace nad odzyskaniem przez Polaków niepodległościowej i antykomunistycznej świadomości.

Zakłada sieć księgarń patriotycznych i katolickich. Cyklem książek prof. Feliksa Konecznego, wznowieniami encyklik skierowanych przeciwko masonerii, modernistom i liberalizmowi oraz książkami o treści patriotycznej staje do walki w obronie polskiej tradycji, cywilizacji łacińskiej i Kościoła Katolickiego.

 
Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna


Powiadomienia o nowościach na stronie fundacji


nowości wydawnicze