Teksty Magisterium

 
••••••
 

Pieśni Neokatechumenatu


Spis pieśni, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV
Pieśni: Psalm 116, Psalm 95, Już nadchodzi królestwo, Psalm 133, Psalm 148, Nadchodzi Pan przyodziany w blask, Psalm 11, Psalm 117, Tyś jest błogosławiona, Psalm 34, Psalm 110, Psalm 8, Psalm 2, Kantyk Trzech młodzieńców w piecu ognistym (cz 1), Kantyk Trzech młodzieńców w piecu ognistym (cz 2), Psalm 17, Psalm 116, Psalm 57, Kantyk Mojżesza, Kiedy Izrael był dziecięciem, Psalm 127, Śpiewajmy, śpiewajmy, Jezus Chrystus jest Panem, O śmierci, gdzie twe zwycięstwo, Zmartwychstał Pan, Psalm 45, Każda rzecz ma swój czas, Psalm 134, Psalm 24, Byli dwaj aniołowie, Psalm 51, Psalm 63, Maryjo, Domie Błogosławieństwa, Przyjdźcie do mnie wszyscy, Psalm 121, Psalm 114, Magnifikat, Amen, Amen, Amen, Maryja, Matka Kościoła, Psalm 13, Hymn Adwentowy, Powiedzcie zatrwożonym w sercu, Psalm 51, Oto ja niebawem przyjdę; Przydź Synu Człowieczy, Psalm 138, Pocieszajcie mój lud, Zdrowaś Maryjo; Ave Maria (1984), Tyś jest błogosławiona Maryjo; Witaj Królowo niebios, Abraham, Psalm 65, Psalm 122, Uri, uri, ura, Psalm 23, Psalm 100, Psalm 1, Psalm 136, Psalm 130, Śpiew dzieci podczas czuwania w Noc Paschalną, Ku tobie miasto święte; Ciężka droga, Oto ja niebawem przyjdę; Przyjdź Synu Człowieczy, Kto nas odłączy, Kantyk Jozuego; Psalm 103, Psalm 68, Dajenu, Psalm 40, Kantyk Zachariasza, Błogosław duszo moja Pana, Psalm 118, Pentecoste, Psalm 133, Psalm 32, Psalm 95, Śpiew Balaama, Psalm 27; Hevenu Szalom alehem, Psalm 150, Niebiosa, deszcz z góry spuście, Psalm 137, Żniwo narodów, Psalm 8, Psalm 8 (cd.), Psalm 42-43, Barankowi Paschalnemu, Lamentacje Pana, Naród kroczący w ciemnościach; Psalm 146, Zdrowaś Maryjo; Ave Maria, Zdrowaś Maryjo; Ave Maria, Maryjo, Maluczka Maryjo, Stabat Mater,

982 kB, 2.250 kB [mp3]
Osobom, które nie znają "melodii" pieśni neokatechumenatu, a poznanie swoje chciałyby ograniczyć do samego tekstu polecamy wysłuchanie tej pieśni, jako przykładu. Dopiero po jej wysłuchaniu proponujemy zapoznawanie się z tekstami ze śpiewnika - zaznaczone akordy gitarowe dla osob zorientowanych mogą dać jakieś wyobrażenie, w jaki sposób teksty pieśni mogą (a w neokatechumenacie muszą!) być wykonywane.

 
••••••
"Ujawniamy" teksty pieśni neokatechumenatu wraz z ich schematem akordów gitarowych. Nie dysponujemy kompletnym śpiewnikiem neokatechumenatu. Osoby, które mogłyby uzupełnić brakujące strony lub nadesłać inne pieśni stosowane w neokatechumenacie, prosimy o kontakt emailowy: antyk@wolfnet.pl lub na adres 05-806 Komorów, Klonowa 10a
 
••••••
 powrót
Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna