Teksty Magisterium

 


 

 

••••••

noeość

••••••

 

noeość

••••••

noeość

 

Ksi±?ka Ks. Edwarda Skotnickiego

 

••••••

noeość

 

Pie¶ni Neokatechumenatu

 

••••••

noeość

 

Schematy

 

••••••

noeość

 

Katechista powiedzia3 [mp3]

 

••••••

noeość

 

Statuty Drogi Neokatechumenalnej

 

••••••

noeość

 

Krytyczne ¶wiadectwa uczestników

 

••••••

 

Ks. Elio Marighetto

 

"Approvazione degli statuti del

 

camino neocatecumenale"

 

••••••

 

"Invio bozza del 3° opuscolo"

••••••

 

Marcin Dybowski

 

"Neokatechumenat na rozdro?u"

pe3na wersja artykulu, który ukaza3 sie w skrócie w tygodniku "My¶l Polska" nr 25(1457) z dn. 18.06.2000

 

••••••

 

The psychological mechanisms of

 

mental conditioning inside the

 

neocatechumenate community

 

••••••

 

Deklaracja Kongregacji Kultu

 

i Dyscypliny Sakramentów

 

••••••

 

"Katechezy Zwiastowania"

 

••••••

 

"Katecheza o wierze"

 

••••••

 

"Konwiwencja"

 

••••••

 

Droga na rozdro?u -

 

biskupi, arcybiskupi

 

i kardyna3owie

 

krytycznie o

 

neokatechumenacie

 

••••••

 

Ks. Gino Conti

 

"Un segreto svelato"

 

••••••

 

"Nota introduttiva" al

 

testo "Un segreto svelato"

 

••••••

 

Ks.Enrico Zoffoli

 

"Czy 'droga'

 

neokatechumatu jest

 

prawowierna?"

 

••••••

 

Ks. Prof. dr hab

 

Mieczys3aw Rusiecki

 

"Wa?na sprawa Ko¶cio3a"

 

••••••

 

ks. Piotr Markielowski "Co my¶le

 

o Ruchu Neokatechumenalnym?"

 

••••••

 

"Massoni e

 

Neocatecumenali"

 

••••••

 

ks. Edward Skotnicki

 

"Uwagi do Katechez

 

Neokatechumenalnych"

 

••••••

 

 

inne www

 

••••••

 

Ultimi aggiornamenti

 

••••••

 

teksty o Neokatechumenacie

 

••••••

 

Psychologueclinicien.com

 

••••••

 zobacz inne linki

 
••••••

Droga Neokatechumenalna: statuty zatwierdzone Watykan, 26.05.2008

Papież Benedykt XVI zatwierdził statuty Drogi Neokatechumenalnej – poinformowała latynoamerykańska agencja CNA, powołując się na stronę internetową neokatechumenatu we Włoszech.
Po okresie przejściowym, związanym z zatwierdzeniem statutów w 2002 r. przez Papieską Radę ds. Świeckich "ad experimentum" na pięć lat, Benedykt XVI „złożył swój podpis na tekście statutów Drogi Neokatechumenalnej”. Tym samym „oficjalnie uznał Drogę za jeden z charyzmatów w Kościele” – głosi komunikat.

CNA donosi, że wiadomość o zatwierdzeniu statutów zaskoczyła założycieli Drogi: Kiko Argüello i Carmen Hernández, którzy przebywali w Izraelu. Postanowili oni jak najszybciej udać się do Rzymu, aby zorganizować oficjalną ceremonię przekazania statutów członkom Drogi.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie KAI Benedykt XVI zatwierdził wstępnie statuty Drogi już w grudniu 2007 r. Doprecyzowania jednak wciąż wymagało m.in. wiele kwestii liturgicznych. 20 maja br. Kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich poinformował, że szczegóły te zostały już wyjaśnione i że niebawem oficjalnie ogłoszona zostanie decyzja Ojca Świętego Benedykta XVII o zatwierdzeniu statutów Drogi.

Prawdopodobnie nastąpi to najpóźniej 29 czerwca, w Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, choć niewykluczone, że papież poinformuje o swojej decyzji już podczas specjalnej Konwiwencji Rodzin, która odbywać się będzie od 27 maja do 1 czerwca w Rzymie.

Przypomnijmy, że 1 grudnia 2005 r. kard. Francis Arinze, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w specjalnym liście do inicjatorów Drogi, poinformował, że przy celebracji Mszy św. Droga Neokatechumenalna ma przyjąć i przestrzegać ksiąg liturgicznych zatwierdzonych przez Kościół nie ujmując ani nie dodając niczego.

Polecił, aby Droga Neokatechumenalna weszła w dialog z biskupem diecezji w celu wyjaśnienia, że wspólnota Drogi Neokatechumenalnej jest wcielona w parafię także w kontekście celebracji liturgicznych. Dlatego przynajmniej jedną niedzielę w miesiącu wspólnoty Drogi muszą uczestniczyć w Mszy św. wspólnoty parafialnej – pisał kardynał.

Zaznaczył, że komentarze przed liturgicznymi czytaniami powinny być krótkie, zaś homilia zarezerwowana dla kapłana lub diakona. Co do okazjonalnych świadectw wiernych świeckich - jest dozwolone, aby była krótka nauka pomagająca lepiej wyjaśnić sprawowaną liturgię, a w wyjątkowych okolicznościach można wygłosić parę świadectw, o ile te mieszczą się w normach liturgicznych.

"W sprawie przyjmowania Komunii Świętej - stwierdza kard. Arinze - udziela się Neokatechumenatowi okresu przejściowego (nie przekraczającego dwóch lat) na przejście z szeroko rozpowszechnionego w jej wspólnotach sposobu przyjmowania Komunii Świętej (siedząc, za stołem z nakrytym obrusem w centrum kościoła zamiast przeznaczonym ku temu ołtarzem w prezbiterium) na zwykły sposób, w który cały Kościół przyjmuje Komunię.

"Oznacza to, że Droga Neokatechumenalna musi zacząć przyjmować sposób rozdzielania Ciała i Krwi Pańskiej, opisany w księgach liturgicznych" - czytamy w dokumencie.

Kard. Arinze podkreśla w swym liście także, że "Droga Neokatechumenalna musi korzystać także z innych Modlitw Eucharystycznych zawartych w Mszale, a nie tylko z II Modlitwy Eucharystycznej".

Jeszcze w kwietniu br. sekretarz Papieskiej Rady ds. Świeckich bp Josef Clemens powiedział włoskiej gazecie internetowej "Petrus", że na definitywne zatwierdzenie „Statutu Drogi Neokatechumenalnej” trzeba będzie jeszcze poczekać.

Mówił wówczas, iż rada nie przewiduje definitywnego zatwierdzenia dokumentu w najbliższym czasie. „Gdyby tak było, jako jej sekretarz byłbym o tym jako jeden z pierwszych poinformowany” – deklarował bp Clemens.

KAI (pb [KAI/CNA],aw, maj//po)

 

 Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrze?one
strona g3ówna


Powiadomienia o nowo¶ciach na stronie fundacji


nowo¶ci wydawnicze