powrót

 
••••••
I. Rok Święty zwiastunem święta Chrystusa Króla
II. Nauka O Królowaniu Chrystusa
III. Chrystus Jako Król W Piśmie Świętym
IV. Chrystus Jako Król W Liturgii
V. Fundamenty Królewskiej Godności Chrystusa
VI. Trojaka Władza Panowania Chrystusa
VII. Królestwo Chrystusa Jest Głównie Duchowe
VIII. Dobrodziejstwa Królestwa Chrystusa
IX. Powody Ustanowienia Święta Chrystusa Króla
X. Święto Chrystusa Króla Jako Środek Zaradczy Przeciw Laicyzmowi
XI. Przygotowania Do Ustanowienia Święta Chrystusa Króla
XII. Rok Święty Najsposobniejszy Do Ustanowienia Święta Chrystusa Króla
XIII. Ustanowienie Święta Chrystusa Króla
XIV. Błogosławieństwa Święta Chrystusa Króla
 
••••••
 • LIST ALARMUJĄCY Generała O.O. Paulinów z Jasnej Góry w Częstochowie
 • Dzisiejsza potrzeba intronizacji Chrystusa Króla
 • Czy Chrystus zakróluje w naszej ojczyźnie?
 • Akt intronizacji Chrystusa Króla w Brańszczyku
   
  ••••••
 • Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Czy Chrystus zakróluje w naszej ojczyźnie?

  Z niejasnych do końca przyczyn, których źródeł należałoby szukać wśród zorganizowanych sił zła, wielka sprawa Intronizacji napotykała i nadal napotyka na wielkie przeszkody nie tylko na zewnątrz ale i wewnątrz Kościoła. A przecież o tym, co oznacza odrzucenie Intronizacji przekonywać nas specjalnie nie trzeba. Nasza Ojczyzna mogła, według świadectwa czcigodnej Rozalii Celakówny, uniknąć okropności ostatniej wojny. Nie usłuchano wezwania naszego Zbawiciela. Teraz, po dziesięcioleciach okupacji i komunistycznej indoktrynacji, jesteśmy zagrożeni strukturalnym liberalizmem i libertynizmem. Na cóż mamy czekać jeszcze?

  Coraz więcej społeczności lokalnych ucieka się pod opiekę najpotężniejszego, najlepszego Władcy. W ten sposób Intronizacja dokonuje się oddolnie. Tak się stało m.in. w Nisku (woj. tarnobrzeskie), w Trzęsinach na Roztoczu, w poznańskiej parafii Najświętszej Maryi Panny, w Jarosławiu, Milanówku oraz w Brańszczyku koło Wyszkowa, gdzie oddano pod władzę Zbawiciela całą diecezję łomżyńską. Powyżej wymienione zostały tylko nieliczne z wielu przykładów. O podniosłych uroczystościach, jakie miały miejsce w grudniu 1998 w Brańszczyku, pisze w swej książce ojciec Jan Mikrut CSsR. Czytamy w niej:
  Jeszcze raz warto wyróżnić trzy wymiary intronizacji Jezusa Chrystusa oraz poświęcenie się Jego Najświętszemu Sercu: indywidualny, rodzinny, społeczny.

  Królowanie Jezusa Chrystusa obejmuje wszystkie dziedziny życia. Wszystkie więc świadomie powinny Mu być poddane. W wymiarze społecznym w Aktach Intronizacji nie może zabraknąć odpowiednich władz świeckich. Jeśli intronizacja jest dokonywana w parafii, zaangażowani i obecni powinni być duszpasterze oraz współtworzący wspólnotę parafialną; jeśli w wymiarze gminy, także władze gminy. Podobnie rzecz się ma z miastami, wioskami, osiedlami - jednym słowem ze wszystkimi społecznościami, które mają swoją władzę świecką. Akty takie powinny być dokonywane w ścisłej współpracy z odpowiednią władza kościelną. W parafii nic nie powinno się dziać w tym względzie bez wiedzy i zgody Księdza Proboszcza, co nie oznacza, że inicjatywa musi wychodzić od niego. Duch wieje, kędy chce... (...)

  W zależności od okoliczności tekst Aktu Intronizacji może być w każdym wypadku różny. Ważne jest jednak, aby zawsze wrazić główną myśl: Jezus Chrystus jest Królem. Obecnie jest On obierany jako Król danej społeczności - miasta, gminy, wioski, osiedla, zakładu itp.

  Wybór Jego Osoby oznacza równocześnie poświęcenie się Jego Najświętszemu Sercu, Jego Boskiej Miłości oraz budowanie cywilizacji miłości według Jego Ewangelii. W Akcie Intronizacji nie powinno także zabraknąć tekstu o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Jak zaznacza Ojciec Święty Leon XIII w encyklice Annum Sacrum:
  'Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która nas pobudza do odwzajemnienia się również miłością. Dlatego jest rzeczą najzupełniej odpowiednią poświęcenie się temu Najświętszemu Sercu. Poświęcenie zaś takie nie jest niczym innym, jak oddaniem się Jezusowi Chrystusowi, ponieważ wszelki objaw czci, hołdu i miłości względem Bożego Serca odnosi się w rzeczywistości do osoby samego Chrystusa'.

  wstecz    dalej
  Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
  strona główna


  Powiadomienia o nowościach na stronie fundacji


  nowości wydawnicze