Wydawnictwo
Wydawnictwo

Wydawca
Wydawca
 
••••••
nowości
nowości
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
półka z wszystkimi książkami
półka z wszystkimi książkami
[278 KB]
 
••••••
okazja!
okazja!
Józef M. Bocheński
Józef M. Bocheński
Patriotyzm, męstwo,
Patriotyzm, męstwo,
prawość żołnierska
prawość żołnierska

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 1999, 108 str., 14,5 x 20,5 cm 83-87809-15-2

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Wybór prac ojca Bocheńskiego, m..in. definicja patriotyzmu, pedagogika patriotyzmu, założenia etyki wojskowej, teoria prawości żołnierskiej i teoria męstwa. Wydanie pierwsze ukazało się w 1989 roku w antykomunistycznym podziemiu pod tytułem "Katastrofa pacyfizmu".
   
okazja!
okazja!
Józef M. Bocheński
Józef M. Bocheński
Polski testament
Polski testament

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 1999, 200 str., 14,5 x 20,5 cm 83-87809-09-8

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Wybór wywiadów i artykułów, jakie ukazały się w Polsce pod koniec życia Ojca Bocheńskiego. Jest to próba uratowania testamentu polskości, jaki ten znakomity filozof nam przekazał.
   
okazja!
okazja!
Józef M. Bocheński
Józef M. Bocheński
Marksizm -leninizm
Marksizm -leninizm

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 1999 147 str. A5 83-87809-08-X

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Marksizm - leninizm nie został przezwyciężony ani na Zachodzie, ani w krajach byłego obozu komunistycznego. Warto poznać teoretyczne podstawy nauki, która niemalże na jednej trzeciej globu jest nauką państwową. Warto głęboko wniknąć w fenomen poddawania wiary i rozumu różnego rodzaju zniewoleniom.
   
okazja!
okazja!
Józef M. Bocheński
Józef M. Bocheński
Szkice
Szkice
o nacjonaliźmie
o nacjonaliźmie
i katolicyźmie
i katolicyźmie
polskim
polskim

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 1999 122 str. A5 83-87809-07-1

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Ostatnia przed śmiercią pozycja książkowa, nad którą pracował Ojciec Bocheński. Czym jest naród, kultura, cywilizacja. Czym jest katolicyzm i nacjonalizm. Jakie jest miejsce Polski i Polaków pośród innych narodów. Jakie zadania i jaką misję mamy do spełnienia. Książka przeciwstawia się maritenowskiemu rozmydleniu wartości. Jest z pewnością wyzwaniem dla konformizmu tzw. lewicowych katolików. W książce - ostra krytyka fałszywego nacjonalizmu, szowinizmu i rasizmu.
   
imię}
nazwisko}
ulica}
kod}
miasto}
Zgadzam się na rejestrowanie moich danych osobowych przez Fundację Pomocy ANTYK w celu realizacji zmówienia
Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna


aktualności


nowości

wydawnicze