Wydawnictwo
Wydawnictwo

Wydawca
Wydawca
 
••••••
nowości
nowości
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
polityka
polityka
 
••••••
historia
historia
 
••••••
idee
idee
 
••••••
literatura
literatura
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
półka z wszystkimi książkami
półka z wszystkimi książkami
[278 KB]
 
••••••
okazja!
okazja!
Jaga Rydzewska
Jaga Rydzewska
Chesterton.
Chesterton.
Dzieło i myśl
Dzieło i myśl

cena: 25 zł
cena: 25 zł
zamawiam
Każdy wykształcony katolik wie, albo wiedzieć powinien, że Chesterton był jednym z największych pisarzy katolickich XX wieku. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że był również bardzo interesującym człowiekiem. Wiódł spokojne życie Anglika z klasy średniej, lecz w sferze intelektu było to życie niezwykle bujne, pełne rozmachu i barwnych przygód. Jako twórca był wszechstronny. Jako myśliciel był nonkonformistą, wyjątkowo przy tym oryginalnym i przenikliwym. Jego twórczość zaskakuje, pozwala ujrzeć świat z innej, nieoczekiwanej strony. "Niektóre zdania Chestertona brzmią jak objawienia" - napisał polski pisarz emigracyjny, Józef Wittlin. W swoim światopoglądzie łączył poezję z trzeźwym zdrowym rozsądkiem.

"Chesterton. Dzieło i myśl" to pierwsza w Polsce od 75 lat książka na temat tego pisarza. Zawiera wiele elementów biograficznych, lecz przede wszystkim stanowi przewodnik po rozległym i fascynującym świecie myśli G. K. Chestertona. Napisana w potoczysty sposób, ukazuje panoramę jego twórczości i poglądów. Autorka, Jaga Rydzewska, jest zdania, że Chesterton najlepiej mówi własnym głosem, więc obszernie przytacza pełne polotu i humoru cytaty z rozlicznych jego esejów, felietonów, wierszy i powieści, w tym także wypowiedzi na temat Polski i Polaków. Chesterton, wyjątkowo jak na Anglika, był przyjacielem naszego kraju - bo ilu Anglików pisywało wiersze o Polsce? - i również z tego powodu zasługuje na polską monografię.

W krajach anglojęzycznych jego twórczość przeżywa dziś renesans. Także i w Polsce Chesterton powoli staje się coraz bardziej popularny. Jest to jeden z nielicznych pisarzy, którzy umieją podnieść czytelnika na duchu. Chesterton pomaga myśleć i pomaga żyć. Stanowi duchowe wsparcie w dzisiejszym zdziczałym świecie. To autor na trudne czasy. Dlatego warto przeczytać tę książkę, aby poznać go bliżej.

okazja!
okazja!
Robert Hugon
Robert Hugon
Benson
Benson
Antychryst
Antychryst
Pan świata
Pan świata

cena: 15 zł
cena: 15 zł
zamawiam
Robert Hugon Benson - jeden z wybitnych konwertytów początków wieku XX. Zaczął w roku 1891 studiować teologię i został duchownym anglikańskim. Po długich, kilkuletnich zmaganiach wewnętrznych został w roku 1903 przyjęty na łono Kościoła katolickiego, a w roku następnym przyjął w Rzymie święcenia kapłańskie.
Pobyt w Rzymie wywarł na nim wielki wpływ, co zaznaczyło się w dwóch jego najbardziej znanych powieściach: "Pan świata" (Lord of the World) i "Brzask wszechrzeczy" (The Dawn of All). Obie powieści dotyczą przyszłości. Pierwsza wychodzi z założenia, że proces w świacie idący w kierunku usuwania chrześcijaństwa rozwija się konsekwentnie i prowadzi do panowania Pana świata, którym jest Szatan. Powieść jednak nie jest pesymistyczna, ponieważ kończy się zwycięstwem Chrystusa nad Szatanem. Powieść "Brzask wszechrzeczy" jest literacką odpowiedzią na pytanie, czy i w jakich warunkach może się dokonać nawrót do zdecydowanego wcielenia zasad Chrystusowych w życie prywatne, społeczne i polityczne świata.
okazja!
okazja!
Ks. bp Antoni J.
Ks. bp Antoni J.
Nowowiejski
Nowowiejski
Msza Święta
Msza Święta
Wykład liturgii
Wykład liturgii
Kościoła Katolickiego
Kościoła Katolickiego
Część I i II
Część I i II

cena: 96 zł
cena: 96 zł
zamawiam
Praca błogosławionego bpa Nowowiejskiego jest V tomem Liturgii Kościoła katolickiego, dzieła pisanego przez wiele lat. Ostatni tom (dotyczący rytów Mszy Świętej) miał ukazać się 1939 roku, a stało się dopiero blisko 50 później. Rzecz zasługuje na uwagę, bo mamy do dyspozycji zarówno przebogaty materiał historyczny, doktrynalny jak i praktyczny obejmujący WSZYSTKIE ryty "przedsoborowe". Ponadto, dzieło zawiera tłumaczenia tekstów liturgicznych, zatem mamy możliwość poznać nie tylko komentarz, ale "ducha" celebry.
Nie ma w tej pracy ducha narzekania na przeszłość lecz miłość i pietyzm dla modlitwy Kościoła. Do dzieła dołączone są gratis dwa krążki CD z video Mszy Świętej rytu klasycznego (tzw. trydenckiego)
okazja!
okazja!
Ks. Henryk Sławiński
Ks. Henryk Sławiński
Wychowanie prorodzinne
Wychowanie prorodzinne
Według pedagogów
Według pedagogów
katolickich Drugiej
katolickich Drugiej
Rzeczypospolitej
Rzeczypospolitej

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
"Naród prawdziwie suwerenny i duchowo mocny, jest zawsze złożony z mocnych rodzin: rodzin świadomych swego powołania i posłannictwa w dziejach"
Jan Paweł II
Stwierdzenie, że historia jest wielką nauczycielką znajduje w książce ks. Henryka Sławińskiego swoje jednoznaczne potwierdzenie. Tak wiele możemy się nauczyć od wielkich pedagogów katolickich II Rzeczypospolitej i zachęcam wszystkich, by zechcieli z tego bogactwa skorzystać. Pozwoli to na zachowanie tożsamości rodzin i Narodu w obliczu nowych i często bardzo silnych zagrożeń. Te oczekiwania są również udziałem wielkiego nauczyciela naszych czasów Papieża - Rodaka Jana Pawła II. Niech Jego wołanie o dobre rodziny, zamieszczone jako motto tej wypowiedzi, będzie dla wszystkich zadaniem i wezwaniem u progu Trzeciego Tysiąclecia.
dr hab. inż. Andrzej Urbaniak
okazja!
okazja!
Marcel de La Bigne
Marcel de La Bigne
de Villeneuve
de Villeneuve
Szatan
Szatan
w strukturach świata
w strukturach świata

cena: 20 zł
cena: 20 zł
zamawiam
Szatan wie, że dla opanowania świata, by zniszczyć w nim Królestwo Boże, nie wystarczy mieć po swojej stronie tzw. Warstwy świecone i centra władzy politycznej, lecz trzeba pozyskać, poderwać i rzucić przeciw Kościołowi podstawowe masy ludowe, uwiedzione hasłami wolności i awansu społecznego; wylansować, a w razie potrzeby narzucić, takie idee i takie struktury społeczno-polityczne, które niemal samoczynnie będą deprawować i dechrystianizować ludzkie umysły, sumienia i obyczaje, szybko doprowadzić do wygaśnięcia wiary i nieodwracalnej apostazji całych narodów dotychczas katolickich, także tych ułomnie chrześcijańskich. Ponieważ Kościół ciągle trwał jak skała, stosowane dotąd metody diabelskie nie sprawdzały się, okazywały się wciąż mało skuteczne. Postawiono zatem na nagłe, miażdżące uderzenie, na radykalny przewrót, na Rewolucję, która miała znieść stary, chrześcijański porządek rzeczy, by na jego gruzach budować nowy, całkiem inny świat, w którym chrześcijaństwo, najpierw to autentyczne i prawowierne, a z nim obecność Boga w świecie, miały zaginąć bez śladu.
I oto wyznaczona data graniczna między dawną i nową epoką - rok 1789, wulaniczny wybuch rewolucji, starannie przygotowanej, przeprowadzonej z iście diabelska furią. Była to rewolucja antyfeudalna, antymonarchiczna, lecz w swym najgłębszym zamierzeniu głównie antychrześciajańska i anyteistyczna. Podjęto próbę, pierwszą w dziejach świata, zamachu iście szatańskiego: w miejsce Praw Boga - Dekalogu, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, w miejsce Boga ubóstwiony Człowiek, zbiorowość - Lud o boskich atrybutach, w pełni suwerenny, sprawiedliwy i nieomylny, pan własnych losów, jedyne źródło wszelkiego prawa i wszelkiej władzy.
Tak oto powstała współczesna Demokracja, poczęta niewątpliwie z podszeptu i dla chwały Wielkiego Buntownika i obłędnej pychy jego adherentów, Demokracja zrodzona z rewolucji przeciw Bogu w imię nieograniczonej wolności człowieka, a w istocie będąca narzędziem w rękach Wielkich Wtajemniczonych dla wykonania Wielkiego Planu uknutego w lożach, powołania w przyszłości masońskiego Rządu Światowego i doprowadzenia Rewolucji aż do końca, do poddania całej ludzkości fałszywemu bogu, Lucyferowi.
okazja!
okazja!
Georges Virebeau
Georges Virebeau
Papieże wobec
Papieże wobec
masonerii
masonerii

cena: 10 zł
cena: 10 zł
zamawiam
Jest to zbiór dokumentów Magisterium Kościoła Katolickiego - fragmenty encyklik i wystąpień Papieży: Klemensa XII, Benedykta XIV, Piusa VII, Leona XIII, Piusa VIII i Piusa IX potępiających wolnomularstwo.
W książce zamieszczona jest w całości encyklika Leona XIII Humanum Genus.
W przedmowie wydawcy francuskiego sięgające dnia dzisiejszego podsumowanie stosunku Papieży do masonerii oraz omówienie zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego i ostatnich wypowiedzi Rzymu.
W przedmowie do wydania polskiego Paweł Kalina dokonuje fenomenalnej analizy zagrożeń związanych z rozwojem masonerii w świecie i w Polsce oraz ocenia jej wpływ na sytuację Kościoła Katolickiego w Polsce.
okazja!
okazja!
Ks. Enrico Zoffoli
Ks. Enrico Zoffoli
Czy "droga"
Czy "droga"
neokatechumatu
neokatechumatu
jest prawowierna?
jest prawowierna?

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów 1999. 261 str. A5 83-87809-05-5

cena: 25 zł
cena: 25 zł
zamawiam
Czy "Droga" Neokatechumenatu jest prawowierna? Magisterium Papieża a katecheza Kiko Argüello. Porównanie.
Ponieważ ostatni nakład dziełka pt. Herezje Ruchu Neokatechumenalnego został wyczerpany, ks. Zoffoli w oparciu o bogaty i mądry zbiór tekstów, zaczerpniętych z nauczania Papieża, w nowej książce doprowadził do konfrontacji z nimi wypowiedzi z Katechez Kiko Argüello. Nie można było wybrać lepszej metody, by spragnionym udzielić informacji o rzeczywistym stosunku poglądów Kiko do nauczania doktrynalnego Jana Pawła II. Celem tej pracy jest dać odpowiedź wszystkim neokatechumenom i ich sympatykom, którzy oskarżeniu ich o herezję wciąż przeciwstawiają fakt, że jak oni powiadają, Papież wie wszystko, Papież jest z nimi, Papież potwierdził ich charyzmat, Papież ich błogosławił i po wielokroć zachęcał do działania na polu liturgii, duszpasterstwa, pracy misyjnej...
Autor jest zdania, że Papież o "Drodze Neokatechumenalnej" jest poinformowany tylko częściowo, gdyż nie zna ich założeń dogmatycznych. Poczuwa się do obowiązku otwartego oskarżania o błędy przeciw wierze katolickiej nauczanie zawarte w głośnym tekście katechez Kiko: Orientacyjne wskazania dla ekip katechistów na stopniu nawrócenia oraz w innych skryptach, w których idee te szerzej są rozwiniete i potwierdzone. Wszystkie cytaty w książce są fragmentami wypowiedzi samego założyciela ruchu! To umożliwiło Autorowi obiektywne skonfrontowanie katechez Kiko z nauczaniem Papieża. Książka poprzedzona jest wstępem Ks. Biskupa Zbigniewa Kraszewskiego.
 Rozdział IX
 Rozdział X
 Mój głos w dyskusji
okazja!
okazja!
Papież Pius IX
Papież Pius IX
Encyklika
Encyklika
Quanta cura
Quanta cura
i Syllabus
i Syllabus

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów 1997. 80 str. 12x20 83-86482-30-3

cena: 17 zł
cena: 17 zł
zamawiam
Wiek XIX nasilił dyskusję wokół kwestii filozoficznych i społecznych. Reżimy ówczesne starały się podporządkować sobie struktury Kościoła i praktycznie na wszystkich polach ograniczać jego swobodę. Papież Pius IX dokonał w dziedzinie obrony wiary i Kościoła zasadniczego posunięcia. Było nim ogłoszenie w 1864 roku antymodernistycznej encykliki Quanta Cura oraz dołączenie do niej Syllabusa, zbioru zawierającego 80 odrzuconych tez modnych ówcześnie, a często i dziś.
Jedna z najważniejszych encyklik XIX wieku wymierzona w teorie głoszone przez masonerię, liberalizm, socjalizm, komunizm i modernizm. Syllabus zawiera 80 potępionych tez, których późniejsza akceptacja przez tzw. świat zachodni doprowadziła do obecnego kryzysu całej cywilizacji. Pierwsza pozycja w serii "Dokumentów Zapomnianych i Niechcianych".
okazja!
okazja!
Leon XIII Papież
Leon XIII Papież
Humanum genus
Humanum genus

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów 1997. 51 str. 11x19 cm 83-86482-38-9

cena: 15 zł
cena: 15 zł
zamawiam
Encyklika o masonerii z 1884 roku.
   
okazja!
okazja!
Dariusz Zalewski
Dariusz Zalewski
Katolewica
Katolewica
czyli wyśniony
czyli wyśniony
"Kościół"
"Kościół"
bezbożnika
bezbożnika

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów 1998. 205 str. 14,5x20,5cm 83-86482-57-5

cena: 20 zł
cena: 20 zł
zamawiam
Autor odnosi się do nowinek teologicznych pustoszących wiarę i moralność na Zachodzie. Omawia sylwetki i "dokonania" zbuntowanych teologów. Ukazuje konsekwencje odchodzenia od wiary pseudoeuropejczyków nastawionych na "otwartość" "dialog" i "tolerancję". W książce specjalny rozdział poświęcony Polsce.
okazja!
okazja!
Dariusz Zalewski
Dariusz Zalewski
Meandry
Meandry
Nowej Wiary
Nowej Wiary

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów 1998. 277 str. 15x21cm 83-86482-56-7

cena: 8 zł
cena: 8 zł
zamawiam
Książka odsłania kulisy walki z katolicyzmem w Polsce prowadzonej przez środowiska liberalne i postmodernistyczne. Autor ukazuje rolę środowisk "Tygodnika Powszechnego", "Więzi", "Znaku", omawia wystąpienia polskich teologów i duchownych (m.in. ks. Tichnera) buntujących się przeciwko tradycyjnemu nauczaniu Kościoła. Dawniej niechętnych i wrogich Prymasowi Tysiąclecia, a dziś zaciekle atakujących "Radio Maryja", bezkrytycznie "otwartych" i "tolerancyjnych" wobec innych prądów, które już okazały swe prawdziwe oblicze doprowadzając do tzw. pustych kościołów w Europie i Ameryce.
okazja!
okazja!
M. Pachucki (red.)
M. Pachucki (red.)
Myśli
Myśli
Świętej Katarzyny
Świętej Katarzyny
Sieneńskiej
Sieneńskiej

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1998 272 str. 15x20,5 83-86482-59-1

cena: 12 zł
cena: 12 zł
zamawiam
Książka-modlitewnik; myśli wielkiej mistyczki swą głębią, prostotą i pięknem pobudzają do modlitewnej refleksji, do spojrzenia na siebie, swoją wiarę i rzeczywistość. Wspaniała książka zarówno dla mających trudności z osobistą modlitwą, jak i dla osób o pogłębionej duchowości.
Duży druk!
okazja!
okazja!
Pius XI Papież
Pius XI Papież
Encyklika
Encyklika
Divini redemptoris
Divini redemptoris
O bezbożnym
O bezbożnym
komuniźmie
komuniźmie

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów, 1997 77 str. 11x19 cm 83-86482-33-8

cena: 15 zł
cena: 15 zł
zamawiam
Encyklika "Divini Redemptoris" z roku 1937. Stosunek Kościoła do poglądów i owoców komunizmu, w szczególności w Rosji i Meksyku. Środki zaradcze. Narzędzia i siły pomocnicze w społecznej pracy Kościoła.
okazja!
okazja!
Georges Virebeau
Georges Virebeau
Papieże wobec
Papieże wobec
masonerii
masonerii

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów, 1997. 103 str. A5 83-86482-45-1

cena: 10 zł
cena: 10 zł
zamawiam
Zawiera bezcenne dokumenty Magisterium Kościół katolickiego - fragmenty encyklik i wystąpień Papieży na konsystorzach (Klemensa XII, Benedykta XIV, Piusa VII, Leona XII, Piusa VIII i Piusa IX) potępiających wolnomularstwo. W książce zamieszczona jest w całości encyklika Leona XII "Humanum Genus". Przedmowa wydawcy francuskiego zawiera (sięgające dnia dzisiejszego) podsumowanie stosunku Papieży do masonerii oraz - omówienie zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego i ostatnich wypowiedzi Rzymu. W przedmowie do wydania polskiego Paweł Kalina dokonuje fenomenalnej analizy zagrożeń związanych z rozwojem masonerii w świecie i w Polsce oraz ocenia jej wpływ na sytuację Kościół katolickiego w Polsce. Autor przedmowy jest żarliwym wyznawcą i obrońcą wiary katolickiej; nie poddając się wpływom Antykościoła, ze szczególnym bólem obserwuje niszczenie Tradycji i depozytu wiary przez wyznawców sekty masońskiej.
okazja!
okazja!
Marcin Dybowski
Marcin Dybowski
W obronie czci do
W obronie czci do
Najświętszego
Najświętszego
Sakramentu
Sakramentu
przeciwko
przeciwko
Komunii Świętej
Komunii Świętej
do ręki
do ręki

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 1999 378 str. A5 83-87809-09-8

cena: 20 zł
cena: 20 zł
zamawiam
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że próby wprowadzenia Komunii świętej "do ręki" są krokiem na drodze do zaprzeczenia prawdzie o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Należy się temu zdecydowanie przeciwstawiać, zgodnie z wolą Jana Pawła II "kochajcie Jezusa obecnego w Eucharystii...".
 Uwagi wstępne
 cała książka jako zip
okazja!
okazja!
Święty Wincenty
Święty Wincenty
z Lerynu
z Lerynu
W obronie wiary
W obronie wiary
katolickiej
katolickiej

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1998 66 str. 14,5x20,5 83-86482-58-3

cena: 5 zł
cena: 5 zł
zamawiam
Pewnego razu ludzie tacy, kupcząc błędami po prowincjach i miastach, dostali się także do Galatów. Pod ich wpływem Galatowie obrzydziwszy sobie prawdę, zaczęli wymiotować (revomentes) mannę apostolskiej i katolickiej nauki, a rozlubowali się w plugawych nowinkach heretyków. Wtedy to tak się święty Paweł uniósł w poczuciu swojej władzy apostolskiej, że z największą surowością oświadzcył: "Nawet chociażby my lub anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niż którą ogłosiliśmy wam, niech będzie wyklęty."
okazja!
okazja!
Ks. Henryk Sławiński
Ks. Henryk Sławiński
Przepowiadanie
Przepowiadanie
Chrystusowego
Chrystusowego
Krzyża
Krzyża

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów

cena: 9 zł
cena: 9 zł
zamawiam
Książka jest owocem imponującej i wieloletniej pracy nad starożytnymi źródłami dotyczącymi ukrzyżowania oraz nad współczesną literaturą teologiczną poświęconą męce Chrystusa. Sama bibliografia obejmuje ponad 850 pozycji w rożnych językach. W oparciu o książkę Czytelnik może uzyskać odpowiedź na pytania: kto i dlaczego wprowadził karę ukrzyżowania; co, na podstawie danych historycznych, możemy powiedzieć o realiach ukrzyżowania Jezusa Chrystusa; jakie są cechy charakterystyczne, kerygmat i teologia poszczególnych ewangelicznych opisów ukrzyżowania Syna Bożego; jak wyglądało dotychczasowe kaznodziejstwo pasyjne i jak obecnie należy przepowiadać chwalebny Krzyż Chrystusa.
okazja!
okazja!
Ks. Jakub Wujek
Ks. Jakub Wujek
Wykład
Wykład
Pisma Świętego
Pisma Świętego
Postilla Catholica
Postilla Catholica

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów

cena: 20 zł
cena: 20 zł
zamawiam
Część I. Perła nie tylko polskiego języka lecz dojrzały owoc polskiej ortodoksyjnej teologii z okresu trydenckiego.
okazja!
okazja!
Pismo Święte
Pismo Święte
Nowy Testament
Nowy Testament
Łacińsko-Polski
Łacińsko-Polski

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów

cena: 14 zł
cena: 14 zł
zamawiam
Wulgata i polskie tłumaczenie ks. Jakub Wujek. Pełny tekst komentarzy ks. Wujka. Reprint wileńskiego wydania z 1861 r. Obejmuje Ewangelie i Dzieje Apostolskie.
okazja!
okazja!
Św. Wincenty z Lerynu
Św. Wincenty z Lerynu
Pamiętnik.
Pamiętnik.
Commonitorium
Commonitorium

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów

cena: - zł
cena: - zł
zamawiam
Przeciw bezbożnym nowościom wszystkich odszepieńców.

Niewielka książeczka zawierająca zwięzłą rozprawę Ojca Kościoła, Wincentego z Lerynu, klasyka katolickiej nauki o Tradycji. Rozprawa ważna i obecnie, wobec coraz agresywniejszych propozycji "unowocześnienia" Kościoła czy wręcz zrewidowania ("odczytania na nowo") katolickiej doktryny. Zwłaszcza, że "chytrość nowych odszczepieńców zaleca wielką troskliwość i czujność. (...) W samym zaś Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwe i właściwie katolickie."

okazja!
okazja!
Ks. Henryk
Ks. Henryk
Czepułkowski
Czepułkowski
Antykościół
Antykościół
w natarciu
w natarciu

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Rzecz o masonerii współczesnej.
Wznowiona i uzupełniona pozycja umożliwiająca zorientowanie się w prawdziwych celach masonerii, wytyczonych przeciwko Kościołowi i cywilizacji łacińskiej.
okazja!
okazja!
Pascal Bernardin
Pascal Bernardin
Machiavel
Machiavel
nauczycielem.
nauczycielem.
Manipulacje w
Manipulacje w
szkolnictwie - reformy
szkolnictwie - reformy
czy plan zniszczenia?
czy plan zniszczenia?

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów

cena: 17 zł
cena: 17 zł
zamawiam
Genialna analiza opisująca - przykładzie nie tylko Francji, lecz także innych krajów Unii Europejskiej i USA - plany tzw. globalistów wobec systemu kształcenia młodzieży. Metody manipulacji i wpływania na kadrę nauczycielską, by ta "spontanicznie" i "dobrowolnie" podjęła się roli "wychowawców nowej ery". Przytaczane są konkretne sposoby uwiedzenia nauczycieli, odwrócenia ich od tradycyjnych wartości na rzecz tolerancji i inkulturacji. Wymuszenie porzucenia klasycznego modelu i roli szkoły jako przekaźnika woli rodziców w procesie wychowawczym. Ministerstwa edukacji przerabiające na nową modłę nauczycieli i uczniów (m.in. na różnego rodzaju kursach i w trakcie integracji grupowych) przy pomocy najnowszych odkryć z dziedziny socjologii i psychologii (m.in. eksperymentalnej i grupowej). Autor cytując konkretne dokumenty ONZ i UE, ujawnia zamiar zniszczenia filarów europejskiej chrześcijańskiej kultury.
okazja!
okazja!
Feliksa Eger
Feliksa Eger
Historia masonerii
Historia masonerii
i innych towarzystw
i innych towarzystw
tajnych
tajnych

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów

cena: - zł
cena: - zł
zamawiam
Nowożytna i najnowsza historia i oddziaływanie tajnych związków. Rola masonerii m.in. w rewolucji we Francji 1789 roku. Cele masonerii i metody jej działań. Zwraca uwagę wielka erudycja Autora.
okazja!
okazja!
Mariusz M. Czarniecki
Mariusz M. Czarniecki
W niewoli mediów
W niewoli mediów

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów

cena: 12 zł
cena: 12 zł
zamawiam
Książka jest przewodnikiem po mediach polskojęzycznych, czyli Mediach Obcego Ducha, walczących z tradycją, polskością, wartościami chrześcijańskimi. Autor m.in. konstruuje Słownik Przewrotny, czyli słownik nowomowy Mediów Obcego Ducha, obnaża manipulacje takich ludzi, jak np. Michnik, któremu poświęca jeden z rozdziałów książki.
okazja!
okazja!
Wacław Panek
Wacław Panek
Niedyskrecje
Niedyskrecje

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów

cena: 4 zł
cena: 4 zł
zamawiam
Rozmowy z wybitnymi postaciami polskiej muzyki i nauki m.in. - o kulturze polskiej, tożsamości narodowej w dobie przemian (Maria Fołtyn, Lucjan Kaszycki, Wiesław Ochman, ks. Jerzy Pikulik, Tadeusz Polak, Gniewa Wołosiewicz, Romuald Twardowski).
okazja!
okazja!
Feliks W. Bednarski
Feliks W. Bednarski
OP
OP
Suma teologiczna
Suma teologiczna
w skrócie
w skrócie

Fundacja Pomocy Antyk, Warszawa 2000

cena: 85 zł
cena: 85 zł
zamawiam
"Suma teologiczna" Świętego Tomasza z Akwinu jest szczytowym osiągnięciem geniuszu teologicznego w XIII w. i trwałą podstawą kształtowania świadomego katolicyzmu. Aktualność nauki Akwinanty podkreślali wszyscy papieże w XX wieku, zalecał Sobór Watykański II oraz niejednokrotnie podkreśla tę aktualność Jan Paweł II. W języku polskim ukazał się jeden przekład, realizowany w latach 1962-1998 przez "Veritas" z Londynu. Ponieważ jednak obejmuje on 34 tomy, na co mało kto może sobie pozwolić, dominikański filozof Feliks Wojciech Bednarski uznał za słuszne podać przekład tej "Sumy" w skrócie, przekładając jak najwierniej myśl Św.Tomasza. Przekład ten z pewnością jest pracą znakomitą, ponieważ o. Bednarski jest jednym z najbardziej znanych w świecie filozofów polskich, wieloletnim wykładowcą na rzymskim Uniwersytecie Angelicum.
okazja!
okazja!
Arnaud
Arnaud
de Lassus
de Lassus
Sekret Matki Bożej
Sekret Matki Bożej
z La Salette
z La Salette
O czasach ostatecznych
O czasach ostatecznych

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

cena: 15 zł
cena: 15 zł
zamawiam
Drugie wydanie w wydawnictwie Antyk sekretu dotyczącego czasów ostatecznych. Pozycja oprócz tekstu objawienia omawia też okoliczności objawienia, przyjęcie sekretu powierzonego Melanii we Francji i we Włoszech, następstwa odrzucenia tego objawienia przez niektórych biskupów. Wydanie to uzupełnione jest o "List biskupa Ito" uznający i zawierający objawienia w Akita w Japonii oraz tekst wszystkich objawień fatimskich.
okazja!
okazja!
"Droga"
"Droga"
na rozdrożu
na rozdrożu
listy pasterskie
listy pasterskie
i krytyczne dokumenty
i krytyczne dokumenty
o ruchu
o ruchu
neokatechumenalym
neokatechumenalym

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

cena: - zł
cena: - zł
zamawiam
Zeszyt jest pierwszym z serii zawierającym krytyczne wypowiedzi kardynałów, arcybiskupów i biskupów nt. drogi neokatechumenalej. Zeszyt zawiera także inne ważne materiały i dokumenty.
okazja!
okazja!
Pius IX
Pius IX
Encyklika
Encyklika
Quanta cura
Quanta cura
i Syllabus
i Syllabus

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

cena: 17 zł
cena: 17 zł
zamawiam
Encyklika Quanta Cura i Sylabus Papieża Piusa IX wśród najważniejszych dokumentów Kościoła katolickiego XIX wieku. Wiek dziewiętnasty nasilił dyskusję wokół kwestii społecznych i filozoficznych i choć zawsze były one przedmiotem dociekań ze strony myślicieli i polityków, to jednak w tym czasie nowe prądy zaczęły determinować kierunek tych rozważań. Wojująca tak gwałtownie z Kościołem rewolucja francuska podsycała nastroje wrogości oraz sprzeciwu wobec tradycji i dogmatów wiary, ingerowała brutalnie w administracje kościelną, a także działalność Kościoła próbując nawet, poprzez na przykład zniesienie niedzieli, zburzyć tradycyjne formy życia oparte na katolickiej nauce.
okazja!
okazja!
Pius XI
Pius XI
Encyklika
Encyklika
Divini redemptoris
Divini redemptoris
(O bezboznym
(O bezboznym
komunizmie)
komunizmie)

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

cena: 15 zł
cena: 15 zł
zamawiam
   
okazja!
okazja!
Ks. Edward Skotnicki
Ks. Edward Skotnicki
Neokatechumenat
Neokatechumenat
szansa czy zagrożenie
szansa czy zagrożenie
dla Kościoła?
dla Kościoła?

Wydawnictwo Petrus, Kielce 2000

cena: 19 zł
cena: 19 zł
zamawiam
   
okazja!
okazja!
Leon XIII
Leon XIII
Encyklika
Encyklika
Aeterni patris
Aeterni patris
(O potrzebie
(O potrzebie
odnowienia
odnowienia
filozofii tomistycznej)
filozofii tomistycznej)

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

cena: 15 zł
cena: 15 zł
zamawiam
Papież Leon XIII (1810-1903) dobrze rozumiał zagrożenia jakie niesie dla człowieka i ludzkich społeczeństw, (w tym zaś szczególnie dla Kościoła) zdeformowana i ciągle deformowana intelektualna kultura nowożytna, zwana modernizmem. Jej źródłem stały się filozoficzne i pseudofilozoficzne poglądy redukujące ludzkie poznanie do danych subiektywnej świadomości i jej wytworów: idei.
(...) jedynym arbitrem tak rozumianej "prawdy" stała się subiektywna świadomość niektórych genialnych geniuszy błędu.
okazja!
okazja!
Pius XI
Pius XI
Encyklika
Encyklika
Casti conubi
Casti conubi
(O małżeństwie)
(O małżeństwie)

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Jedyna encyklika o małżeństwie. Dokument stojący na straży wartości tradycyjnej rodziny, w której ojciec jest głową rodziny, a matka sercem rodziny, ostrzegająca przed deformacją rodziny i oddaleniem sie od fundamentu każdej rodziny jakim jest Bóg - Jezus Chrystus.
Wstęp do obecnego wydania napisał J.E. Ks. Bp Stanisław Stefanek
okazja!
okazja!
T.Bassoy, A.Delestre,
T.Bassoy, A.Delestre,
J-P Sauzet
J-P Sauzet
Rozbitkowie ducha
Rozbitkowie ducha
- rzecz o sektach
- rzecz o sektach
charyzmatycznych
charyzmatycznych

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

cena: 28 zł
cena: 28 zł
zamawiam
Problematyka ruchów charyzmatycznych opisana przez uczestników. Relacje od wewnątrz, opisy, refleksje. Książka ważna dla refleksji nad tym co jest a tym co nie jest i nigdy nie było katolickie.
Polecana szczególnie dla duszpasterzy, którzy stykaja sie z problemami w ruchach charyzmatycznych, dla których jest aktualne wezwanie papieskie wyrażone w dokumencie "Dominus Jezus".
okazja!
okazja!
Stanisław Krajski
Stanisław Krajski
Szkice o masonerii
Szkice o masonerii
i pogaństwie
i pogaństwie

cena: - zł
cena: - zł
zamawiam
 
okazja!
okazja!
Wiesław Stradomski
Wiesław Stradomski
Boże Pastwisko
Boże Pastwisko

cena: - zł
cena: - zł
zamawiam
Najnowsza książka Wiesława Stradomskiego "Boże Pastwisko" tworzy bardzo ciekawą pozycję literatury katolickiej w polsce.
Treść części pierwszej "W kręgu tajemnic bytu" dotyczy rzeczy najwazniejszych w życiu człowieka. Poruszane problemy omawia z punktu widzenia wiatry katolickiej. Odwieczne polskie hasło: Bóg-Honor-Ojczyzna nabierają tu nowych barw i podane są w tak oryginalnym ujęciu, że każdy współczesny czytelnik uzna je za swoje, nieprzebrzmiałe zawołanie.
Druga część książki ma odmienny charakter. Już sam tytuł o tym świadczy - "Dialogi z Kusym". Dowcipnie prowadzone, byc może wzorowane na książce Andre Frossarda na ten sam temat. Są to rozmowy z Kusym, który pojawia się nieoczekiwanie, aby uwieśc człowieka.
One też niwatpliwie zainteresuja czytelnika.

Ks. Biskup Zbigniew Józef Kraszewski

imię}
nazwisko}
ulica}
kod}
miasto}
Zgadzam się na rejestrowanie moich danych osobowych przez Fundację Pomocy ANTYK w celu realizacji zmówienia
Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna


aktualności


nowości

wydawnicze