Wydawnictwo
Wydawnictwo

Wydawca
Wydawca
 
••••••
nowości
nowości
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
polityka
polityka
 
••••••
historia
historia
 
••••••
idee
idee
 
••••••
literatura
literatura
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
półka z wszystkimi książkami
półka z wszystkimi książkami [278 KB]
 
••••••
okazja!
okazja!
Dr Judith A.
Dr Judith A.
Reisman
Reisman
Edward W. Eichel
Edward W. Eichel
Kinsey
Kinsey
- seks i oszustwo
- seks i oszustwo

cena: 40 zł
cena: 40 zł
zamawiam
Książka ta ujawnia, w jaki sposób powstał słynny Raport Kinseya o zachowaniach seksualnych mężczyzn i kobiet. Autorzy udowadniają, że Kinsey nie tylko kłamał, lecz dane swe uzyskał w sposób nienaukowy i przy pomocy nielegalnych metod.

Książka niniejsza dedykowana jest kilkuset dzieciom - ofiarom perwersyjnych eksperymentów seksualnych, które stanowią podstawę znacznej części badań dra Alfreda C. Kinsleya.

Książka ta powstała w wyniku spotkania dwojga ludzi z różnych środowisk, których praca zawodowa postawiła wobec konieczności skonfrontowania Raportu z rzeczywistością.

Autorzy przedstawiają ogromną ilość dowodów na to, że Raport Kinseya jest świadomie zwodniczy i pozbawiony naukowego charakteru.

Tragiczne jest to, że choć Kinsey sformuował wiele fałszywych wniosków, to są one do dziś uważane za prawdy naukowe, a prace Kinseya stały się podtawą wiedzy przekazywanej młodzieży w ramach szkolnych programów edukacji seksualnej.
okazja!
okazja!
Marcin Dybowski
Marcin Dybowski
Szkic o globalizmie
Szkic o globalizmie
rewolucji
rewolucji
psychopedagogicznej
psychopedagogicznej
i technikach manipulacji
i technikach manipulacji

Fundacja Pomocy Antyk

cena: 15 zł
cena: 15 zł
zamawiam
Zastanawiamy się nie raz, jaki charakter mają obecne zmiany w szkolnictwie, świeżo pamiętamy jeszcze te dawne, jakimi bez końca poddawano nasza edukację podczas kilkudziesięciu lat komunizmu. Do czego jednak teraz poprowadzą reformy, co kryje się pod propagandową osłoną "odchodzenia od poprzedniego systemu"? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z tym odejściem i restytuujemy szkolnictwo, dawne, polskie, czy też rewolucja trwa nadal, tyle że zmiana dekoracji pozwala na unowocześnienie środków i skorzystanie ze "zdobyczy" krajów, które są w awangardzie socliberalnych wielowymiarowych, wielokulturowych, czy międzykulturowych przemian? To jest właśnie najbardziej zasadnicze pytanie, które dotyczy polskiej klasy rządzącej: czy mianowicie rewolucja będzie przez sprawujących władzę (lub ubiegających się o nią) nadal kontynuowana, czy też znaleźli się już politycy, którzy Bestii permanentnych przemian położyć chcą kres. Pamiętać trzeba, iż frazeologia reform (na tyle ogólna, by nie płoszyć lecz by jednać zwolenników) jest tylko zasłoną celów dalszych. Gdy więc jesteśmy karmieni propagandą o reformie i jej zaletach, bo jest ona "wielowymiarowa" i "wielokulturowa", warto sięgnąć głębiej i zapoznać się z tym, co konkretnie dla globalistów oznaczają te hasła:
"Nauczanie wielowymiarowe zawiera w sobie dwa główne elementy: nauczanie etyczne, ukierunkowane na zmianę wartości, postaw i zachowań, i nauczanie wielokulturowe, z czasem międzykulturowe, które zrewolucjonizowaniem kultury ma poprzedzić rewolucję społeczną" (UNESCO)
okazja!
okazja!
opr. Vladimir Volkoff
opr. Vladimir Volkoff
Psychosocjotechnika,
Psychosocjotechnika,
dezinformacja
dezinformacja
- oręż wojny
- oręż wojny

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 2000, 198 str., 14,5 x 21 cm 83-87809-14-4a

cena: 25 zł
cena: 25 zł
zamawiam
Vladimir Volkoff jest znanym i cenionym na Zachodzie pisarzem, zafascynowanym możliwościami i metodami manipulowania świadomością jednostek i całych grup ludzkich, czemu dawał wyraz w swych powieściach. Niniejsza książka ma nieco odmienny charakter. Jest to antologia kilkunastu tekstów teoretyków i praktyków wojny psychologicznej, wybranych i komentowanych przez autora w ten sposób, by ukazać cele, metody i środki wpływania na opinię publiczną, a tym samym umożliwić czytelnikowi ich rozpoznanie i obronę przed nimi.
   
okazja!
okazja!
prof. John Leon
prof. John Leon
prof. Jan Frąckiewicz
prof. Jan Frąckiewicz
Poradnik sprawnego
Poradnik sprawnego
i efektywnego
i efektywnego
kierowania
kierowania

Fundacja Pomocy Antyk 2000,

cena: 38 zł
cena: 38 zł
zamawiam
W Polsce jest obecnie szczególna potrzeba książek dotyczących organizacji i zarządzania nie tylko ugruntowanych w rodzimej tradycji naukowej, ale także nawiązujących nieszablonowo i niepowierzchownie do dorobku obcego, przede wszystkim zachodniego. Książka właśnie należy do tych, które warto poważnie potraktować. Bogate doświadczenie autora daje wprost wyjątkowe szanse, aby widzieć rzeczywistość organizacyjną w sposób dostatecznie szeroki.
Prof. Dr hab. Aleksander Jan Matejko
University of Alberta, Edmonton

Moja opinia merytoryczna co do celowości wydania tej książki jest definitywnie pozytywna.
Prof. Dr Jerzy Kosey-Krzeczowski
Prezydent Canadian School of Manegment, Toronto
   
okazja!
okazja!
prof. Jan Frąckiewicz
prof. Jan Frąckiewicz
Systemy sprawnego
Systemy sprawnego
działania.
działania.
Teoria i praktyka
Teoria i praktyka

Fundacja Pomocy Antyk 2000,

cena: 25 zł
cena: 25 zł
zamawiam
 
   
imię}
nazwisko}
ulica}
kod}
miasto}
Zgadzam się na rejestrowanie moich danych osobowych przez Fundację Pomocy ANTYK w celu realizacji zmówienia
Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna


aktualności


nowości

wydawnicze