Wydawnictwo
Wydawnictwo
 
••••••
Wydawca
Wydawca
 
••••••
nowości
nowości
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
polityka
polityka
 
••••••
historia
historia
 
••••••
idee
idee
 
••••••
literatura
literatura
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
półka z wszystkimi książkami
półka z wszystkimi książkami
[278 KB]
 
••••••
okazja!
okazja!
Jaga Rydzewska
Jaga Rydzewska
Chesterton.
Chesterton.
Dzieło i myśl
Dzieło i myśl

cena: 25 zł
cena: 25 zł
zamawiam
Każdy wykształcony katolik wie, albo wiedzieć powinien, że Chesterton był jednym z największych pisarzy katolickich XX wieku. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że był również bardzo interesującym człowiekiem  więcej
Jadwiga Staniszkis
Jadwiga Staniszkis
Zwierzę
Zwierzę
niepolityczne
niepolityczne

cena: 50 zł
cena: 50 zł
zamawiam
"Zbiór artykułów naukowych, publicystycznych oraz felietonów z lat 1970-2001. Pod redakcją Jerzego Brzezińskiego i Piotra Chuchro.  więcej
cena promocyjna 25 zł!
cena promocyjna 25 zł!
John Laughland
John Laughland
Zatrute źródła
Zatrute źródła
Unii Europejskiej
Unii Europejskiej

cena: 40 zł
cena: 40 zł
zamawiam
"Zatrute źródła..." to jedna z najważniejszych książek na temat integracji europejskiej. Rozdział dotyczący ideologii europejskiej powinien przeczytać każdy zainteresowany europejską debatą. Tłumaczy on, dlaczego Zjednoczona Europa jest poważnym problemem ustrojowym, dlaczego stworzenie europejskiego państwa jest niewykonalne i doprowadziłoby do zniszczenia demokracji parlamentarnej.  więcej
cena promocyjna 18 zł!
cena promocyjna 18 zł!
Filip Adwent
Filip Adwent
Dlaczego Unia
Dlaczego Unia
Europejska jest
Europejska jest
zgubą dla Polski
zgubą dla Polski

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Książka ta zdążyła ukazać się w samą porę, jeszcze przed referendum. jej autor spędził swq młodość w Strasburgu i będąc świetnym znawcą warunków polskich i zachodnioeuropejskich, strona po stronie przedstawia, jak Polska na przedpolu przystąpienia do Unii rzucona została na kolana i jak za sprawą planowanej integracji ma odebrać cios ostateczny  więcej
cena promocyjna 12 zł!
cena promocyjna 12 zł!
Przemysław Bryksa
Przemysław Bryksa
Wstąpienie do UE?
Wstąpienie do UE?
Zagrożenia
Zagrożenia
polityczne dla Polski
polityczne dla Polski

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Sugeruje się, że na tej akcesji Polska może bardzo dużo zyskać, zarówno w sferze ekonomiczno-gospodarczej, która jest podstawą UE, jak i w pozostałych dziedzinach aktywności państwowej i społecznej. Jedynie niektórzy zauważają potencjalne zagrożenia płynące z procesu akcesyjnego i członkostwa Polski w UE. Często jednak wymienia się je tylko po to i w taki sposób, by zaraz je obalić i na tej bazie potwierdzić wizję czystej szczęśliwości, jak czeka Polskę i Polaków.  więcej
cena promocyjna 10 zł!
cena promocyjna 10 zł!
ANTYK
ANTYK
Pismo
Pismo
konserwatystów
konserwatystów

cena: 19 zł
cena: 19 zł
zamawiam
Decydując się dzisiaj, po upływie prawie dekady, na wznowienie "Antyku", chcielibyśmy odpowiedzieć na potrzebę zarówno tych, którzy związani byli z antykomunistycznym podziemiem, a których ideały nigdy nie zostały zrealizowane, jak i młodego pokolenia, którzy dość mają obecnego zniewalania Polski  więcej
okazja!
okazja!
Andrzej Kołakowski
Andrzej Kołakowski
Kontrrewolucja
Kontrrewolucja

słuchaj [mp3]
słuchaj [mp3]

Już po pierwszym odsłuchaniu najnowszej kasety Andrzeja Kołakowskiego byłem pod wrażeniem. Ostatni raz tak piękne patriotyczno-religijne ballady słyszałem przed kilku laty zachwycając się nagraniami słynnego tria złożonego z Leszka Czajkowskiego, Jakuba Mędrzyckiego i Pawła Piekarczyka  więcej
okazja!
okazja!
Dr Judith A.
Dr Judith A.
Reisman
Reisman
Edward W. Eichel
Edward W. Eichel
Kinsey
Kinsey
- seks i oszustwo
- seks i oszustwo

cena: 40 zł
cena: 40 zł
zamawiam
Książka ta ujawnia, w jaki sposób powstał słynny Raport Kinseya o zachowaniach seksualnych mężczyzn i kobiet. Autorzy udowadniają, że Kinsey nie tylko kłamał, lecz dane swe uzyskał w sposób nienaukowy i przy pomocy nielegalnych metod.  więcej
okazja!
okazja!
Robert Hugon
Robert Hugon
Benson
Benson
Antychryst
Antychryst
Pan świata
Pan świata

cena: 15 zł
cena: 15 zł
zamawiam
Robert Hugon Benson - jeden z wybitnych konwertytów początków wieku XX. Zaczął w roku 1891 studiować teologię i został duchownym anglikańskim. Po długich, kilkuletnich zmaganiach wewnętrznych został w roku 1903 przyjęty na łono Kościoła katolickiego, a w roku następnym przyjął w Rzymie święcenia kapłańskie.  więcej
okazja!
okazja!
Jan Beszta Borowski
Jan Beszta Borowski
Pół wieku zarazy.
Pół wieku zarazy.
1944-2000
1944-2000
Moje zapiski faktów
Moje zapiski faktów
i refleksji
i refleksji

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski

cena: 30 zł
cena: 30 zł
zamawiam
Jan Beszta-Borowski, przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Członek m.in. Polskiego Stronnictwa Ludowego Solidarność, Porozumienia Centrum, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Poseł OKP. W książce m.in. sprawa Mikołaja i Włodzimierza Cimoszewiczów  więcej
okazja!
okazja!
Israel Szahak
Israel Szahak
Żydowskie dzieje
Żydowskie dzieje
i religia
i religia

Fijorr Publishing

cena: 24 zł
cena: 24 zł
zamawiam
Zamiarem niniejszej książki jest poruszenie środowisk żydowskich poprzez uświadomienie im błędów, jakie popełniali i popełniają w stosunku do nie-Żydów. Wiele z nich, jak twierdzi autor, ma swoje źródło w żydowskiej religii - i to jest głównym tematem tej książki. Gdyby napisał ją Polak, natychmiast okrzyknięto by go antysemitą czy Żydożercą.  więcej
okazja!
okazja!
Israel Szahak
Israel Szahak
Tel Aviw za
Tel Aviw za
zamkniętymi
zamkniętymi
drzwiami
drzwiami

Fijorr Publishing

cena: 24 zł
cena: 24 zł
zamawiam
Jeśli chodzi o strategie Izraela, polityczne zwycięstwo Netanjahu ma minimalne znaczenie. O długofalowych planach Izraela decydują generałowie armii, urzędnicy państwowi wyższego szczebla i starsi oficerowie wywiadu. Rząd oraz premier tylko w wyjątkowych przypadkach są inicjatorami polityki. W trakcie wszystkich wojen prowadzonych przez Izrael rząd informowano o decyzji ataku, gdy wojsko było już na swoich pozycjach. W takich okolicznościach rola rządu sprowadza się wyłącznie do zatwierdzania decyzji podjętych wcześniej przez innych. W niniejszej książce przede wszystkim przytaczam wypowiedzi owych "innych".  więcej
okazja!
okazja!
Thomas J. Stanley,
Thomas J. Stanley,
William D. Danko
William D. Danko
Sekrety
Sekrety
amerykańskich
amerykańskich
milionerów
milionerów

Fijorr Publishing

cena: 22 zł
cena: 22 zł
zamawiam
Wprawdzie milionerzy to temat typowo amerykański, jednakże ludzi bogatych spotykamy pod każdą szerokością geograficzną. W Polsce ostatnio również.
(...) Milionerzy generalnie nie mają dobrej prasy. Wystarczy pójść na dowolny amerykański film, aby się o tym przekonać. Kwintesencję obowiązującego stereotypu człowieka zamożnego wyłożyli twórcy ostatniego przeboju kasowego, filmu "Titanic", którzy zastosowali wytarty stereotyp: biedny - dobry, bogaty - łotr. Nie oni zresztą jedni...  więcej
okazja!
okazja!
Henryk Grady
Henryk Grady
Weaver
Weaver
O głównej
O głównej
przyczynie
przyczynie
rozwoju ludzkości
rozwoju ludzkości

Fijorr Publishing

cena: 30 zł
cena: 30 zł
zamawiam
Niniejszym oddajemy w Państwa ręce premierowa publikację naszej nowej serii zwanej Klubem Książki Konserwatywnej. Pod tym szyldem wydawać będziemy najważniejsze najbardziej znaczące pozycje światowego liberalizmu, libertarianizmu, konserwatyzmu i nurtów pokrewnych.
Książka Henryka Grady Weavera nie przez przypadek wybrana została-na pozycję Nr l naszego Klubu. Jest to praca o wybitnych walorach intelektualnych, edukacyjnych i poznawczych. Napisana przy tym została w sposób prosty, wartki, czyta się ja jak prawdziwie sensacyjny dokument.  więcej
okazja!
okazja!
Marcin Dybowski
Marcin Dybowski
Szkic o globalizmie
Szkic o globalizmie
rewolucji
rewolucji
psychopedagogicznej
psychopedagogicznej
i technikach
i technikach
manipulacji
manipulacji

Fundacja Pomocy Antyk

cena: 15 zł
cena: 15 zł
zamawiam
Zastanawiamy się nie raz, jaki charakter mają obecne zmiany w szkolnictwie, świeżo pamiętamy jeszcze te dawne, jakimi bez końca poddawano nasza edukację podczas kilkudziesięciu lat komunizmu. Do czego jednak teraz poprowadzą reformy, co kryje się pod propagandową osłoną "odchodzenia od poprzedniego systemu"? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z tym odejściem i restytuujemy szkolnictwo, dawne, polskie, czy też rewolucja trwa nadal, tyle że zmiana dekoracji pozwala na unowocześnienie środków i skorzystanie ze "zdobyczy" krajów, które są w awangardzie socliberalnych wielowymiarowych, wielokulturowych, czy międzykulturowych przemian?  więcej
okazja!
okazja!
Ks. bp Antoni J.
Ks. bp Antoni J.
Nowowiejski
Nowowiejski
Msza Święta
Msza Święta
Wykład liturgii
Wykład liturgii
Kościoła Katolickiego
Kościoła Katolickiego
Część I i II
Część I i II

cena: 96 zł
cena: 96 zł
zamawiam
Praca błogosławionego bpa Nowowiejskiego jest V tomem Liturgii Kościoła katolickiego, dzieła pisanego przez wiele lat. Ostatni tom (dotyczący rytów Mszy Świętej) miał ukazać się 1939 roku, a stało się dopiero blisko 50 później. Rzecz zasługuje na uwagę, bo mamy do dyspozycji zarówno przebogaty materiał historyczny, doktrynalny jak i praktyczny obejmujący WSZYSTKIE ryty "przedsoborowe". Ponadto, dzieło zawiera tłumaczenia tekstów liturgicznych, zatem mamy możliwość poznać nie tylko komentarz, ale "ducha" celebry.
Nie ma w tej pracy ducha narzekania na przeszłość lecz miłość i pietyzm dla modlitwy Kościoła. Do dzieła dołączone są gratis dwa krążki CD z video Mszy Świętej rytu klasycznego (tzw. trydenckiego)
okazja!
okazja!
Ks. Henryk Sławiński
Ks. Henryk Sławiński
Wychowanie
Wychowanie
prorodzinne
prorodzinne
Według pedagogów
Według pedagogów
katolickich Drugiej
katolickich Drugiej
Rzeczypospolitej
Rzeczypospolitej

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
"Naród prawdziwie suwerenny i duchowo mocny, jest zawsze złożony z mocnych rodzin: rodzin świadomych swego powołania i posłannictwa w dziejach"
Jan Paweł II
Stwierdzenie, że historia jest wielką nauczycielką znajduje w książce ks. Henryka Sławińskiego swoje jednoznaczne potwierdzenie. Tak wiele możemy się nauczyć od wielkich pedagogów katolickich II Rzeczypospolitej i zachęcam wszystkich, by zechcieli z tego bogactwa skorzystać. Pozwoli to na zachowanie tożsamości rodzin i Narodu w obliczu nowych i często bardzo silnych zagrożeń. Te oczekiwania są również udziałem wielkiego nauczyciela naszych czasów Papieża - Rodaka Jana Pawła II. Niech Jego wołanie o dobre rodziny, zamieszczone jako motto tej wypowiedzi, będzie dla wszystkich zadaniem i wezwaniem u progu Trzeciego Tysiąclecia.
dr hab. inż. Andrzej Urbaniak
okazja!
okazja!
Marcel de La Bigne
Marcel de La Bigne
de Villeneuve
de Villeneuve
Szatan
Szatan
w strukturach świata
w strukturach świata

cena: 20 zł
cena: 20 zł
zamawiam
Szatan wie, że dla opanowania świata, by zniszczyć w nim Królestwo Boże, nie wystarczy mieć po swojej stronie tzw. Warstwy świecone i centra władzy politycznej, lecz trzeba pozyskać, poderwać i rzucić przeciw Kościołowi podstawowe masy ludowe, uwiedzione hasłami wolności i awansu społecznego; wylansować, a w razie potrzeby narzucić, takie idee i takie struktury społeczno-polityczne, które niemal samoczynnie będą deprawować i dechrystianizować ludzkie umysły, sumienia i obyczaje, szybko doprowadzić do wygaśnięcia wiary i nieodwracalnej apostazji całych narodów dotychczas katolickich, także tych ułomnie chrześcijańskich. Ponieważ Kościół ciągle trwał jak skała, stosowane dotąd metody diabelskie nie sprawdzały się, okazywały się wciąż mało skuteczne.  więcej
okazja!
okazja!
Georges Virebeau
Georges Virebeau
Papieże wobec
Papieże wobec
masonerii
masonerii

cena: 10 zł
cena: 10 zł
zamawiam
Jest to zbiór dokumentów Magisterium Kościoła Katolickiego - fragmenty encyklik i wystąpień Papieży: Klemensa XII, Benedykta XIV, Piusa VII, Leona XIII, Piusa VIII i Piusa IX potępiających wolnomularstwo.
W książce zamieszczona jest w całości encyklika Leona XIII Humanum Genus.
W przedmowie wydawcy francuskiego sięgające dnia dzisiejszego podsumowanie stosunku Papieży do masonerii oraz omówienie zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego i ostatnich wypowiedzi Rzymu.
W przedmowie do wydania polskiego Paweł Kalina dokonuje fenomenalnej analizy zagrożeń związanych z rozwojem masonerii w świecie i w Polsce oraz ocenia jej wpływ na sytuację Kościoła Katolickiego w Polsce.
imię}
nazwisko}
ulica}
kod}
miasto}
Zgadzam się na rejestrowanie moich danych osobowych przez Fundację Pomocy ANTYK w celu realizacji zmówienia
Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna


aktualności


nowości

wydawnicze