Wydawnictwo
Wydawnictwo

Wydawca
Wydawca
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
polityka
polityka
 
••••••
historia
historia
 
••••••
idee
idee
 
••••••
literatura
literatura
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
okazja!
okazja!
Ks. Enrico Zoffoli
Ks. Enrico Zoffoli
Czy "droga"
Czy "droga"
neokatechumatu
neokatechumatu
jest prawowierna?
jest prawowierna?

Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski. Komorów 1999. 261 str. A5 83-87809-05-5

cena: 25 zł
cena: 25 zł
  zamawiam
Magisterium Papieża a katecheza Kiko Arguello - porównanie. Nie byłoby uczciwe nie dostrzegać pewnych dodatnich aspektów Drogi Neokatechumenalnej. Są nimi: prawa intencja, trafność idei inspirującej, inteligentna organizacja, działalność Ducha Świętego. Jednak katecheza Kiko wywołuje liczne skutki negatywne w aspekcie teologicznym, liturgicznym i moralnym.
   Rozdział IX
 Rozdział X
 Mój głos w dyskusji


Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna