Wydawnictwo
Wydawnictwo
 
••••••
Wydawca
Wydawca
 
••••••
nowości
nowości
 
••••••
polityka
polityka
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
historia
historia
 
••••••
idee
idee
 
••••••
literatura
literatura
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
półka z wszystkimi książkami
półka z wszystkimi książkami
[278 KB]
 
••••••
cena promocyjna 25 zł!
cena promocyjna 25 zł!
John Laughland
John Laughland
Zatrute źródła
Zatrute źródła
Unii Europejskiej
Unii Europejskiej

cena: 40 zł
cena: 40 zł
zamawiam
"Zatrute źródła..." to jedna z najważniejszych książek na temat integracji europejskiej. Rozdział dotyczący ideologii europejskiej powinien przeczytać każdy zainteresowany europejską debatą. Tłumaczy on, dlaczego Zjednoczona Europa jest poważnym problemem ustrojowym, dlaczego stworzenie europejskiego państwa jest niewykonalne i doprowadziłoby do zniszczenia demokracji parlamentarnej.  więcej
cena promocyjna 18 zł!
cena promocyjna 18 zł!
Filip Adwent
Filip Adwent
Dlaczego Unia
Dlaczego Unia
Europejska jest
Europejska jest
zgubą dla Polski
zgubą dla Polski

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Książka ta zdążyła ukazać się w samą porę, jeszcze przed referendum. jej autor spędził swq młodość w Strasburgu i będąc świetnym znawcą warunków polskich i zachodnioeuropejskich, strona po stronie przedstawia, jak Polska na przedpolu przystąpienia do Unii rzucona została na kolana i jak za sprawą planowanej integracji ma odebrać cios ostateczny  więcej
cena promocyjna 12 zł!
cena promocyjna 12 zł!
Przemysław Bryksa
Przemysław Bryksa
Wstąpienie do UE?
Wstąpienie do UE?
Zagrożenia
Zagrożenia
polityczne dla Polski
polityczne dla Polski

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Sugeruje się, że na tej akcesji Polska może bardzo dużo zyskać, zarówno w sferze ekonomiczno-gospodarczej, która jest podstawą UE, jak i w pozostałych dziedzinach aktywności państwowej i społecznej. Jedynie niektórzy zauważają potencjalne zagrożenia płynące z procesu akcesyjnego i członkostwa Polski w UE. Często jednak wymienia się je tylko po to i w taki sposób, by zaraz je obalić i na tej bazie potwierdzić wizję czystej szczęśliwości, jak czeka Polskę i Polaków.  więcej
okazja!
okazja!
Israel Szahak
Israel Szahak
Tel Aviw za
Tel Aviw za
zamkniętymi
zamkniętymi
drzwiami
drzwiami

Fijorr Publishing

cena: 24 zł
cena: 24 zł
zamawiam
Jeśli chodzi o strategie Izraela, polityczne zwycięstwo Netanjahu ma minimalne znaczenie. O długofalowych planach Izraela decydują generałowie armii, urzędnicy państwowi wyższego szczebla i starsi oficerowie wywiadu. Rząd oraz premier tylko w wyjątkowych przypadkach są inicjatorami polityki. W trakcie wszystkich wojen prowadzonych przez Izrael rząd informowano o decyzji ataku, gdy wojsko było już na swoich pozycjach. W takich okolicznościach rola rządu sprowadza się wyłącznie do zatwierdzania decyzji podjętych wcześniej przez innych. W niniejszej książce przede wszystkim przytaczam wypowiedzi owych "innych".
 więcej
okazja!
okazja!
Michael Weber
Michael Weber
Dynamika grupowa
Dynamika grupowa

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 2000. 191 str. 14,5 x 20,5 cm, 83-87809-26-8dyn

cena: 20 zł
cena: 20 zł
zamawiam
"Dynamika grupowa" - programowa walka z cywilizacją i Kościołem. Opis psychosocjotechnicznej metody sterowania ludźmi oraz manipulowania kulturową i społeczną przemianą społeczeństwa. Planowe rozpowszechnianie tej metody zaczęło się pod koniec lat czterdziestych w Stanach Zjednoczonych. W czasie prowadzonych tą metodą spotkań ujawniają się uczucia , które w innych wypadkach są kontrolowane, np agresja czy nienawiść. Obiecuje się nowy rodzaj wolności i nową samoświadomość. Ale naprawdę nie ma nowej wolności. Indywiduum, które wyzwoliło się z wszystkich więzi i zobowiązań, w rzeczywistości degeneruje się, niszcząc swoje mechanizmy obronne. Szczególni niebezpieczne są te spotkania dla ludzi, którzy niepewnie czują się w swoim życiu. Autor prezentuje w tej pracy tło historyczne, opisuje dwa pierwsze wielkie eksperymenty grupowo-dynamiczne i przedstawia tragiczne następstwa tej metody w duszpasterstwie.
 Wprowadzenie
okazja!
okazja!
Adrien Loubier
Adrien Loubier
Grupy redukcyjne
Grupy redukcyjne

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 1999
135 str., 14 x 20,5 cm 83-87809-11-X

cena: 20 zł
cena: 20 zł
zamawiam
"Grupy redukcyjne" powinien przeczytać każdy, kto działa w jakimkolwiek stowarzyszeniu, instytucji, organizacji, administracji i to zarówno kościelnej, społecznej jak i państwowej.
Nawet te uwagi profesora Loubiera, które dotyczą działalności związków zawodowych w zwykłym, prywatnym przedsiębiorstwie (umieszczone w aneksie) nie muszą zawężać naszych rozważań do tego tylko konkretnego przykładu, bowiem książka przede wszystkim pobudza nas do samodzielnego poszukiwania wciąż nowych przykładów poprzez skojarzenie opisu z tym co obserwujemy we współczesnym świecie. Charakterystyczny jest przytaczany przez Autora głos jednego z francuskich czytelników, który zapoznając się z przedstawionymi przykładami, także tymi dotyczącymi obezwładniania zwykłej firmy, odnalazł klucz do zrozumienia mechanizmów rozkładających jego wspólnotę zakonną.
Czasem refleksje Adriana Loubiera ledwie tylko zasygnalizują jakiś problem zastosowania mechanizmów psychotechnicznej manipulacji lecz przecież sam autor przyznaje, że jego praca jest tylko przyczynkiem do jeszcze głębszego studium, którego autorami powinni być inni socjolodzy. Wydaniem tej książki chciałbym do takich poszukiwań zachęcić polskich badaczy, tym bardziej, że to nasz kraj jest poligonem szczególnie perfidnych technik manipulacji.
  Slowo od Wydawcy
 Przedmowa
okazja!
okazja!
opr. Vladimir Volkoff
opr. Vladimir Volkoff
Psychosocjotechnika,
Psychosocjotechnika,
dezinformacja
dezinformacja
oręż wojny
oręż wojny

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 2000, 198 str., 14,5 x 21 cm 83-87809-14-4a

cena: 25 zł
cena: 25 zł
zamawiam
Vladimir Volkoff jest znanym i cenionym na Zachodzie pisarzem, zafascynowanym możliwościami i metodami manipulowania świadomością jednostek i całych grup ludzkich, czemu dawał wyraz w swych powieściach. Niniejsza książka ma nieco odmienny charakter. Jest to antologia kilkunastu tekstów teoretyków i praktyków wojny psychologicznej, wybranych i komentowanych przez autora w ten sposób, by ukazać cele, metody i środki wpływania na opinię publiczną, a tym samym umożliwić czytelnikowi ich rozpoznanie i obronę przed nimi.
   
okazja!
okazja!
Pierre Virion
Pierre Virion
Rząd światowy
Rząd światowy

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 1999, 243 str. 14x21 cm 83-87809-06-03

cena: 25 zł
cena: 25 zł
zamawiam
"Rząd światowy - globalizm, antykościół i superkościół" jest pozycją wartą szczególnie uważnego przestudiowania, ukazuje bowiem jedno z najbardziej znaczących zjawisk epoki, mianowicie decydujący front walki o duszę ludzkości współczesnej - i przyszłej. Ta walka rozgrywa się w Kościele katolickim, w samym jego wnętrzu.
 Wprowadzenie
okazja!
okazja!
Pierre Virion
Pierre Virion
Seksedukacja
Seksedukacja
- plaga ostateczna
- plaga ostateczna

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 1998, 287 str. A5 83-87809-02-0

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Jedyna tego typu publikacja w Polsce! Wstrząsająca, rzeczowa, udokumentowana analiza zjawiska "wychowania seksualnego" i jego smutnych skutków. Autorka wykazuje, że mówieniu o sprawach intymnych w klasie zawsze towarzyszy patologia. Sex-edukacja, w każdej formie, trwale deprawuje nasze dzieci. Szokujące przykłady m.in. - opis metody odczulania, czy "ćwiczeń praktycznych". Okazuje się, że tzw. "katolicka edukacja seksualna" jest koniem trojańskim zwolenników nowej moralności. Książka obszernie dokumentuje to, co w zwięzłej i genialnej formie wypowiedział ksiądz Arcybiskup Kazimierz Majdański: "Tak jak nie ma katolickiej aborcji, czy katolickiej eutanazji, tak nie ma katolickiej edukacji seksualnej!"
   
okazja!
okazja!
Mieczysław Janusz
Mieczysław Janusz
Poniatowski
Poniatowski
Nieznane bitwy
Nieznane bitwy
o Wałęsę
o Wałęsę

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów

cena: 2,50 zł
cena: 2,50 zł
zamawiam
Lata 1980-1991, intrygi lewicy przy powstawaniu "Solidarności" w Gdańsku i w Warszawie. Tajemnice internowania Wałęsy - autor był jednym z łączników. Prawdziwy stosunek Wałęsy do Moskwy, komunizmu i kwestii polskiej niepodległości na długo przed okrągłym stołem.
   
okazja!
okazja!
Andrzej Zybertowicz
Andrzej Zybertowicz
W uścisku
W uścisku
tajnych służb
tajnych służb

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów

cena: 4 zł
cena: 4 zł
zamawiam
Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy. Analiza trwających od 1986 roku przygotowań do transformacji ustroju i organizacji układu okrągło stołowego, rola wywiadu i kontrwywiadu w tym procesie, rola agentów SB i tajnych służb specjalnych, m.in. specjalne rozdziały poświęcone Michnikowi i Wałęsie. Jedyna książka na naszym rynku, która próbuje w sposób naukowy rozważyć argumenty za i przeciw lustracji i dekomunizacji.
   
okazja!
okazja!
Józef Jacek Pawelec
Józef Jacek Pawelec
Kulisy Sejmu
Kulisy Sejmu
pierwszej kadencji
pierwszej kadencji

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów

cena: 6,50 zł
cena: 6,50 zł
zamawiam
Autor, współzałożyciel wojskowej konspiracji VIRTIM, poseł na Sejm pierwszej kadencji, ujawnia wiele nieznanych spraw, opisuje od strony "kuchni" pracę poselską, ukazuje intrygi przy obalaniu rządu Olszewskiego, przytacza i konfrontuje wypowiedzi polityków w tzw. sprawie Parysa, ujawniając prawdziwe cele ataków kierowanych przeciwko niemu w ramach m.in. komisji sejmowej. Demaskuje indolencję Onyszkiewicza i Komorowskiego.
   
okazja!
okazja!
Włodzimierz Bojarski
Włodzimierz Bojarski
Więcej Polski...
Więcej Polski...
Póki my żyjemy
Póki my żyjemy

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów

cena: 10 zł
cena: 10 zł
zamawiam
Zmienione i rozszerzone wydanie poprzedniego bestsellera! Wielcy działacze i twórcy Państwa Polskiego umieli przybliżyć ideały, wskazać cele i zapalić do nich społeczeństwo oraz dać osobisty przykład ofiarności i męstwa w ich realizacji. Romantyczny duch, pozytywistyczne programy aktywizujące własne siły i środki oraz powszechna, wytężona praca organiczna od podstaw, na fundamencie odwiecznych wartości moralnych - to jedyna droga budowy lepszej przyszłości naszej Ojczyzny. Objęliśmy wielkie dziedzictwo: ogromny majątek narodowy, dojrzałą kulturę oraz doświadczenie pokoleń w odbudowie i rozwoju Państw Polskiego. Książka jest odpowiedzią na to, jak nie poddać się anarchii i demoralizacji, jak sprostać wyzwaniom rozwojowym Trzeciej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski.
   
okazja!
okazja!
Mikołaj Biedrajew
Mikołaj Biedrajew
Nowe średniowiecze
Nowe średniowiecze

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
 
   
okazja!
okazja!
ks. Henryk Sławiński
ks. Henryk Sławiński
Wychowanie
Wychowanie
prorodzinne
prorodzinne

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Koncepcje wychowawcze
   
imię}
nazwisko}
ulica}
kod}
miasto}
Zgadzam się na rejestrowanie moich danych osobowych przez Fundację Pomocy ANTYK w celu realizacji zmówienia
Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna


aktualności


nowości

wydawnicze