Wydawnictwo
Wydawnictwo

Wydawca
Wydawca
 
••••••
nowości
nowości
 
••••••
historia
historia
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
polityka
polityka
 
••••••
idee
idee
 
••••••
literatura
literatura
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
półka z wszystkimi książkami
półka z wszystkimi książkami
[278 KB]
 
••••••
okazja!
okazja!
Israel Szahak
Israel Szahak
Żydowskie dzieje
Żydowskie dzieje
i religia
i religia

Fijorr Publishing

cena: 24 zł
cena: 24 zł
zamawiam
Zamiarem niniejszej książki jest poruszenie środowisk żydowskich poprzez uświadomienie im błędów, jakie popełniali i popełniają w stosunku do nie-Żydów. Wiele z nich, jak twierdzi autor, ma swoje źródło w żydowskiej religii - i to jest głównym tematem tej książki. Gdyby napisał ją Polak, natychmiast okrzyknięto by go antysemitą czy Żydożercą.
 więcej
okazja!
okazja!
Lucjan Rydel
Lucjan Rydel
Dzieje Polski
Dzieje Polski
dla wszystkich
dla wszystkich

cena: 30 zł
cena: 30 zł
zamawiam
Obecnym wydaniem "Dziejów Polski dla wszystkich" Lucjana Rydla - świadomi, iż badania szczegółowe poszły głębiej i dalej od tamtego czasu - chcemy przypomnieć książkę powstałą u zarania niepodległości. Niepodległości owej nie negocjowano by gubić sens zmartwychwstania do wolnego bytu. Nie układano się także i o oblicze własnej historiografii. Wraz z wybuchem niepodległości rozkwitły swobodnie w owym czasie uniwersyteckie badania dziejów Polski, ponieważ wraz z ideami suwerenności niewolę przetrwało także sanktuarium pamięci, nie skażone w serach i umysłach Polaków. Ta pamięć przeszłości, świadomość dziejowego powołania cywilizacyjnego i wola spełnienia tych ideałów, nie ulegając wpływom wrażych sił, ziściła się natychmiast, gdy tylko pozwoliły na to okoliczności.
okazja!
okazja!
Dragan M. Sotirović
Dragan M. Sotirović
Europa na licytacji
Europa na licytacji

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 2000, 354 str., 14 x 20,5 cm 83-87809-27-6

cena: 30 zł
cena: 30 zł
zamawiam
Autor, oficer serbski, bliski współpracownik gen. Mihajlovicia od pierwszych chwil powstania ruchu oporu w Jugosławii. Aresztowany na skutek denuncjacji w 1942 roku. Więziony w oflagu na terenie Polski, ucieka z niego i walczy nadal, dowodząc 14 pułkiem ułanów AK w rejonie Lwowa. Aresztowany i skazany na 10 lat łagrów ucieka ponownie i do września 1945 roku walczy z komunistycznym okupantem na ziemi lwowskiej i na Rzeszowszczyźnie. Później w brawurowy sposób przedostaje się wraz ze swoimi żołnierzami na Zachód, gdzie do końca zaangażowany jest w działalność antykomunistyczną. Ten pamiętnik obejmuje przede wszystkim lata 1941-1945.
 Przedmowa Autora
okazja!
okazja!
Anatol Lewicki,
Anatol Lewicki,
Jan Friedberg
Jan Friedberg
Zarys historii Polski
Zarys historii Polski
- od zarania do
- od zarania do
roku 1922
roku 1922

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 1999, 411 str., 14,5 x 21,5 cm 83-87809-13-6

cena: 30 zł
cena: 30 zł
zamawiam
"Przy nauczaniu historii w szkole należy zawsze rozumowo i realnie traktować zjawiska dziejowe, a nie podchodzić do nich od strony wyłącznie uczuciowej." Takie właśnie było założenie autora popularnego opracowania historii Polski, wydanego w 1947 roku w Londynie "w celu zaradzenia brakowi podręcznika szkolnego do nauki dziejów ojczystych,odczuwanemu dotkliwie przez młodzież w polskich szkołach na obczyźnie." tekst uzupełniają tablice genealogiczne oraz czarno-białe mapy.
   
okazja!
okazja!
Stefan Korboński
Stefan Korboński
Polacy, Żydzi
Polacy, Żydzi
i Holocaust
i Holocaust

Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 1999, 174 str., 14,5 x 20,5 cm 83-87809-14-4

cena: 18 zł
cena: 18 zł
zamawiam
Opowieść o tym, co Polacy czynili, aby uratować Żydów, mimo strasznych represji - automatycznego wyroku śmierci na całą rodzinę. To, że ponad 100 tysięcy Żydów uratowano, ukrywając ich w domach i w klasztorach dowodzi determinacji Polskiego Państwa Podziemnego, Kościoła i wielkiego bohaterstwa setek tysięcy Polaków. Książka ta to także opowieść o tragicznych stosunkach polsko-żydowskich po II wojnie światowej, o obecności Żydów w komunistycznym aparacie terroru i okupacyjnej administracji. Stefan Korboński, jeden z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, napisał tę książkę, aby ukazać prawdziwą historię wzajemnych relacji polsko-żydowskich.
   
okazja!
okazja!
Józef hr. Tyszkiewicz
Józef hr. Tyszkiewicz
Inkwizycja
Inkwizycja
hiszpańska
hiszpańska

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów, 1998. 149 str. 14x20 cm 83-87809-00-4

cena: 8 zł
cena: 8 zł
zamawiam
Trzy eseje znanego autora. Już pierwszy esej obala mity od wieków tworzone przez wrogów wiary, którzy przedstawiają Inkwizycję jako instytucję krwawą, sadystyczną. Bardzo ważna pozycja wobec żądań, by Kościół przepraszał wszystkich za wszystko
   
okazja!
okazja!
Jacek Trznadel
Jacek Trznadel
Kolaboranci
Kolaboranci

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów, 1998. 550 str. 15x20 cm 83-87809-01-2

cena: - zł
cena: - zł
zamawiam
Poruszająca prawda o współpracy z sowieckim okupantem m. in:. Boya, Leca, Putramenta, Wata, Pasternaka, Broniewskiego, Wasilewskiej, Szenwalda, Kuryluka, Borejszy. We Lwowie: głód i nędza, wielkie deportacje Polaków, egzekucje polskich patriotów, a Boy... protestuje przeciw obniżeniu mu tysiąc rublowej pensji. Pisuje do prasy sowieckiej, jest agitatorem władzy komunistycznej, członkiem Związku Pisarzy Sowieckich Ukrainy; fetowany w klubie pisarzy sowieckich w rocznicę wydania "Słówek". Zasadniczy trzon książki to teksty pisarzy-kolaborantów. Opatrzone są podwójnym komentarzem: Autora oraz komentarzem składającym się z sądów i opinii innych. Tworzy to interesujący materiał - konfrontacje rożnych, polemicznych punktów widzenia. Takie ujęcie tematu sprawia, iż książkę (550 stron) czyta się jednym tchem.
   
okazja!
okazja!
Daniel Bargiełowski
Daniel Bargiełowski
Konterfekt renegata
Konterfekt renegata

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski. Komorów 1996. 383 str. A5 83-86482-21-4

cena: 8 zł
cena: 8 zł
zamawiam
Autor, jako pierwszy, dotarł do prohibitów chronionych do niedawna w tajnych zbiorach Archiwum KC PZPR, a także przebadał zgromadzone w Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie materiały sądowe Armii Polskiej na Wschodzie dotyczące Berlinga. Kwerendy owe pozwoliły odtworzyć pokrętny szlak zaprzaństwa narodowego i zdrady, którym kluczyła ta czołowa dla peerelwoskiej propagandy postać, "zaszczycona" w epoce Jaruzelskiego kamiennym pomnikiem, po dziś dzień - niestety! - plamiącym stołeczny pejzaż nad Wisłą. Prócz samego Berlinga, demaskacji poddana została cała grupa podobnych mu renegatów, wynajętych niegdyś przez Stalina i Berię do roli szpiegów w Armii gen. Andresa, a później mianowanych przez NKWD organizatorami Dywizji Kościuszkowskiej. Poza walorami ściśle historycznymi, rewelacje udokumentowane na kartach niniejszej książki pozwalają lepiej zrozumieć rodowód współczesnych agentów KGB i GRU, zdemaskowanych ostatnio przy okazji tzw. Sprawy Oleksego.
   
okazja!
okazja!
Pierre de Vilemarest
Pierre de Vilemarest
Stasi
Stasi
Markusa Wolfa
Markusa Wolfa

Wydawnictwo Antyk, Marcin Dybowski, Komorów 1997. 383 str. A5 83-86482-31-1

cena: 8,30 zł
cena: 8,30 zł
zamawiam
Niemiecka Wojna Domowa.
Książka drapieżna, dramatyczna, gęsta od nazwisk i faktów, napisana przez oficera francuskiego wywiadu, a zarazem antykomunistycznego publicystę i historyka. Jest to zapis tajnych zmagań prowadzonych na terenie Niemiec przez wywiady wschodnioniemiecki i sowiecki z kontrwywiadem zachodnioniemieckim i ekspozyturami aliantów. Poziom dzieła jest o kilka stopni wyższy od pracy tegoż Autora, poświęconej GRU. Doskonała analiza. Autor sam będąc oficerem wywiadu, biorąc udział w "zimnej wojnie" tajnych służb, wie, o czym pisze i nie brak mu dokumentacji.
   
okazja!
okazja!
Ryszard Szawłowski
Ryszard Szawłowski
Wojna
Wojna
polsko-sowiecka
polsko-sowiecka
1939 t.1/2
1939 t.1/2

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów, 1997. 960 str. 166x234mm 83-86482-49-4

cena: 50,00 zł
cena: 50,00 zł
zamawiam
Dzieło o wyjątkowym znaczeniu, obszerne, dwutomowe studium; przykład nie tylko ambicji naukowca, ale także zaangażowania patrioty w wysiłek badawczy o pomnikowym wręcz znaczeniu. Piękny język, poszukiwanie prawdy i tylko prawdy, pełny i dokładny obraz wydarzeń widzianych polskimi oczami - to główne cechy dzieła prof. Szawłowskiego (ps. Karol Liszewski).
   
okazja!
okazja!
Jacek Trznadel
Jacek Trznadel
Powrót rozstrzelanej
Powrót rozstrzelanej
Armii. Katyń
Armii. Katyń
fakty, rewizje,
fakty, rewizje,
poglądy
poglądy

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów,

cena: - zł
cena: - zł
zamawiam
Fundamentalne dzieło dla zrozumienia problematyki katyńskiej. Autor Hańby Domowej i Kolaborantów podsumowuje wieloletnie badanie sprawy Katynia. Rewizja i dogłębna konfrontacja wielu stanowisk w świetle najnowszych informacji i odkryć. Bogaty materiał dokumentacyjny i bibliograficzny.
   
okazja!
okazja!
Adam Bednarczyk
Adam Bednarczyk
Dobij mnie Europo...
Dobij mnie Europo...
Bałkany
Bałkany

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów,

cena: - zł
cena: - zł
zamawiam
Książka o wojnie na Bałkanach obserwowana przez Polaka - uczestnika wydarzeń. Autor bierze udział w bezpośrednim życiu frontowym. Widzi fałsz działań ONZ, tzw. misji sił pokojowych. Ukazuje zwykłych ludzi i wartości o jakie walczą. Surową polityczną ocenę bałkańskiej rzeczywistości, opisy wojny, zaciętej i brutalnej walki przeplata wątek miłosny. Pośród zgliszczy rodzi się uczucie do pięknej Vesny.
   
okazja!
okazja!
Edward M. Sokopp
Edward M. Sokopp
Pisanie na kolanie
Pisanie na kolanie

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów,

cena: 12 zł
cena: 12 zł
zamawiam
Książka zawiera przeżycia Autora na przestrzeni ponad osiemdziesięciu lat. Wspomnienia sięgają między innymi rewolucji bolszewickiej widzianej w Kijowie, najazdu bolszewickiego na Polskę, dotyczą okresu niepodległej II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem przedwojennego świata dziennikarskiego, sylwetki m.in. Arkadego Fiedlera, Kazimierza Smogorzewskiego, Aleksandra Janty-Połczyńskiego, Marka Sadzewicza, Ryszarda Kiersnowskiego, Feliksa Chrzanowskiego. Jest też wiele istotnych szczegółów z kampanii wrześniowej i okupacji - Autor był dowódcą czołgów, pracował w kontrwywiadzie AK (1941-42), w Akcji "N" jako szef Komisji Terroru Moralnego (1943), był w sztabie gen. "Montera". Podczas okupacji redagował nawet tygodnik antyniemiecki i antysowiecki, jak się później okazało, z funduszów Gestapo. Przeszedł przez słynne więzienie w Jaśle. Po walkach w Powstaniu Warszawskim i pobycie w obozach jenieckich pod koniec wojny Autor pracuje w Kwaterze Prasowej 2 Korpusu gen. Andersa (Arkona 1945). Okupacja sowiecka zmusza Autora do pozostania na Zachodzie, gdzie angażuje się w pracę redakcyjną gazet emigracyjnych oraz Radia Wolna Europa.
Książka odpowiada na pytanie, co się działo naprawdę w Radiu Wolna Europa? Pod mikroskopem ukazany jest cały zespół radia, a jego szef Jeziorański - wreszcie na z cenzurowanym. I jest to, jak się okazuje, bolesna weryfikacja obrazu legendarnego "Kuriera z Warszawy".
   
okazja!
okazja!
Jan Nagrabiecki
Jan Nagrabiecki
Idąc na hasło
Idąc na hasło
- zapiski partyzanta
- zapiski partyzanta

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów,

cena: 8 zł
cena: 8 zł
zamawiam
Jan Nagrabiecki "Wandal"- przedstawia swoje wspomnienia z walk w czasie II wojny światowej na północno-wschodnich kresach byłej Rzeczpospolitej w brygadzie "Kmicica" i trzeciej brygadzie dowodzonej przez "Szczerbca". Książka nie ma ambicji prezentacji całokształtu rozgrywających się na tym terenie wydarzeń, jest to autobiograficzna powieść, zbliżona do tzw. literatury faktu
   
okazja!
okazja!
Władysław
Władysław
Pobóg-Malinowski
Pobóg-Malinowski
Najnowsza historia
Najnowsza historia
polityczna Polski
polityczna Polski
t. I 1864-1914
t. I 1864-1914
t. II 1914-1939
t. II 1914-1939
t. III 1939-1945
t. III 1939-1945

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów,

cena: t.I 52, t.II 42, t.III 55 zł
cena: t.I 52, t.II 42, t.III 55 zł
zamawiam
"Najnowsza historia polityczna Polski" to doskonale opracowana, bardzo obszerna synteza dziejów Polski w latach 1864-1945. Została napisana w Londynie w latach sześćdziesiątych i tam też ukazała się po raz pierwszy. Obecnie ukazał się tom trzeci, zdaniem wydawcy najbardziej interesujący, omawiający lata 1939-1945.
   
okazja!
okazja!
Samuel Brodowski
Samuel Brodowski
Żywoty hetmanów
Żywoty hetmanów
Królestwa Polskiego
Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa
i Wielkiego Księstwa
Litewskiego
Litewskiego

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów,

cena: 23 zł
cena: 23 zł
zamawiam
Reprint
   
okazja!
okazja!
Wiesław Jan Wysocki
Wiesław Jan Wysocki
Cień Zawiszy
Cień Zawiszy
Rydz Śmigły
Rydz Śmigły

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski

cena: 4 zł
cena: 4 zł
zamawiam
   
imię}
nazwisko}
ulica}
kod}
miasto}
Zgadzam się na rejestrowanie moich danych osobowych przez Fundację Pomocy ANTYK w celu realizacji zmówienia
Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna


aktualności


nowości

wydawnicze