Wydawnictwo
Wydawnictwo

Wydawca
Wydawca
 
••••••
nowości
nowości
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
polityka
polityka
 
••••••
historia
historia
 
••••••
idee
idee
 
••••••
literatura
literatura
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
okazja!
okazja!
Robert Hugon
Robert Hugon
Benson
Benson
Antychryst
Antychryst
Pan świata
Pan świata

cena: 15 zł
cena: 15 zł
  zamawiam
Robert Hugon Benson - jeden z wybitnych konwertytów początków wieku XX. Ojciec jego był duchownym anglikańskim, w roku 1876 został biskupem, a w sześć lat potem arcybiskupem Cantenbury.

Młody Hugon zaczął w roku 1891 studiować teologię i został duchownym anglikańskim. Po długich, kilkuletnich zmaganiach wewnętrznych został w roku 1903 przyjęty na łono Kościoła katolickiego, a w roku następnym przyjął w Rzymie święcenia kapłańskie. Zmarł w roku 1914.

Pobyt w Rzymie wywarł na nim wielki wpływ, co zaznaczyło się w dwóch jego najbardziej znanych powieściach: "Pan świata" (Lord of the World) i "Brzask wszechrzeczy" (The Dawn of All). Obie powieści dotyczą przyszłości. Pierwsza wychodzi z założenia, że proces w świacie idący w kierunku usuwania chrześcijaństwa rozwija się konsekwentnie i prowadzi do panowania Pana świata, którym jest Szatan. Powieść jednak nie jest pesymistyczna, ponieważ kończy się zwycięstwem Chrystusa nad Szatanem. Powieść "Brzask wszechrzeczy" jest literacką odpowiedzią na pytanie, czy i w jakich warunkach może się dokonać nawrót do zdecydowanego wcielenia zasad Chrystusowych w życie prywatne, społeczne i polityczne świata.


Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna